Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B

 

Anh chị em thân mến,
Qua phép lạ hóa bánh ra nhiều, Đức Kitô mạc khải Thiên Chúa là nguồn sống nuôi dưỡng thân xác và tâm hồn con người. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:

1.      “Chúa Giêsu cầm lấy bánh và tạ ơn”. Xin cho các linh mục cử hành thánh lễ với đức tin vững mạnh/ để cảm nếm sự hiện diện sống động của Chúa/ và củng cố lòng mến yêu Bí tích Thánh Thể của các tín hữu.

2.      “Người ta ăn rồi mà hãy còn dư”. Xin cho phép lạ Chúa Giêsu thực hiện ngày nào/ tiếp tục xảy ra và lan rộng trong thế giới ngày nay, nhờ lòng quảng đại của nhiều người khắp nơi.

3.      “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?” Xin cho các tổ chức từ thiện trên thế giới luôn được sự trợ giúp của nhiều người và nhiều quốc gia, để họ có thể mang đến sự trợ giúp thích đáng cho những người gặp khó khăn.

4.      “Xin dọn cho dân chúng ăn”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết ra khỏi chính mình, bước theo tình yêu của Đức Kitô, hiến mình phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân, hầu mang lại hạnh phúc cho chính mình và anh chị em.

Lạy Chúa, Chúa là nguồn cội và cùng đích của chúng con, chỉ nơi Chúa mà cuộc đời chúng con mới tìm được ý nghĩa và niềm vui đích thực. Xin cho chúng con biết tin nhận và sống theo giáo huấn của Con Chúa mà đạt tới hạnh phúc đời đời. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.  

 


Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM B SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN X THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU - CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN NĂM B LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU - CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN NĂM B, LỄ CHÚA BA NGÔI
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN