Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM B

Chủ tế: Anh chị em thân mến, lề luật Chúa bồi bổ tâm linh, tuân giữ luật Chúa truyền chúng ta được hưởng ơn cứu độ. Với lòng yêu mến luật Chúa, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin. 

1. Hội Thánh có sứ mạng khuyên dạy con cái mình tuân giữ luật Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh chu toàn sứ mạng rao truyền luật Chúa bằng chính đời sống bác ái yêu thương và gương sáng của các ngài.

2. Chính những gì từ bên trong con người phát ra làm cho ra ô uế. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa tẩy sạch những nhỏ nhen ích kỷ, những ghen ghét oán thù, và những tật xấu trong tâm hồn các kitô hữu, để họ được trở nên trong sạch từ trong tâm hồn mà hân hoan làm chứng cho sự thánh thiện của Chúa. 

3. Yêu thương là chu toàn lề luật. Nhân ngày quốc khánh, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho đất nước Việt Nam có nhiều nhà lãnh đạo tài đức, hết lòng phục vụ vì lợi ích chung, đặc biệt biết quan tâm đến những người nghèo khổ, những cô nhi quả phụ, những người kém may mắn trong xã hội, để đất nước được bình an, mọi người được hạnh phúc. 

4. Anh em hãy đem Lời Chúa ra mà thực hành chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, siêng năng suy niệm và thực hành Lời Chúa, để sống trong sạch như Chúa đã truyền dạy. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã minh chứng tình yêu của Chúa bằng cái chết trên thập giá và mời gọi chúng con sống yêu thương theo gương Chúa. Xin cho chúng con tuân giữ và sống trọn hảo luật Chúa truyền với tất cả tấm lòng chân thành. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.    


Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM B SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN X THƯỜNG NIÊN NĂM B