Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B

Anh chị em thân mến,
Đức Kitô, Con Thiên Chúa, đã chấp nhận khổ đau và cái chết trên Thập giá để cứu độ chúng ta. Tin tưởng vào tình yêu cao vời của Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin: 
1. “Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều”. Xin cho các linh mục dám chấp nhận khổ đau, hy sinh và xúc phạm/ vì lòng yêu mến Đấng chịu đóng đinh, để mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho đoàn chiên.
2. “Đức tin không có việc làm là đức tin chết”. Xin cho các giáo lý viên luôn nhiệt thành cầu nguyện, sống khiêm nhường và yêu thương, để trở nên nhân chứng bằng đời sống phù hợp với đức tin mà họ rao giảng.  
3. Chúa nói: “Ai chịu mất mạng mình vì Ta, thì sẽ cứu được mạng sống mình”. Xin cho các Kitô hữu đang bị bách hại vì danh Chúa/ được sức mạnh tình yêu Chúa đỡ nâng, mà trung thành làm chứng cho đức tin.  
4. “Thập giá Đức Kitô được đón nhận với tình yêu không bao giờ đưa tới sầu muộn, nhưng dẫn đến niềm vui cứu độ”. Xin cho tất cả chúng ta luôn biết đón nhận khổ đau với đức tin, lòng mến, sự dũng cảm và niềm cậy trông nơi Chúa.
Lạy Chúa, Con Chúa đã dùng Thập giá để cứu độ chúng con; xin cho chúng con luôn biết tự hủy mình, can đảm sống theo luật Chúa và nhiệt thành phục vụ tha nhân, mà đạt tới hạnh phúc đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 


Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM B SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B