Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B

Anh chị em thân mến,
Đức Kitô là ánh sáng của Thiên Chúa đã đến chiếu sáng trần gian. Theo gương anh mù Bartimê, chúng ta xin Chúa chữa lành đôi mắt tâm hồn chúng ta, để nhờ tin vào Chúa mà chúng ta được cứu độ:

1.      Chúa nói: “Ta sẽ lấy lòng từ bi mà dẫn dắt chúng trở về”. Xin cho các cha giải tội có được tấm lòng khoan dung, nhẫn nại của Chúa Giêsu, cư xử yêu thương, dịu hiền với các hối nhân, giúp họ cảm nhận lòng thương tha thứ của Thiên Chúa là Cha.

2.      “Lạy Thầy, xin cho con được thấy”. Xin cho nhiều người chưa tin nhận Đức Kitô là Đấng Cứu Độ, nhờ lời cầu nguyện và gương lành của các Kitô hữu, mà nhận biết Ngài là Thiên Chúa và là Đấng cứu độ trần gian.

3.      Chúa nói: “Đức tin của anh đã chữa anh”. Xin cho những người đang khủng hoảng hoặc đánh mất đức tin, sớm nhận ra tình trạng tệ hại của mình, để tìm đến với Chúa Giêsu và xin Ngài chữa lành.

4.      “Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu”. Xin cho chúng ta nhờ ơn Chúa mà nhận ra bệnh mù lòa thiêng liêng của mình, biết đến tham dự thánh lễ và chầu Thánh Thể, để được Chúa thắp sáng lại đức tin và lòng mến.

Lạy Chúa, trước tiến bộ khoa học và sự dư dật của cải trần gian, nhiều người ngày nay trở nên mù tối kiêu căng khước từ Chúa. Xin cho chúng con khiêm tốn nhận ra thân phận tội lỗi, hư không của mình, mà luôn suy phục quyền uy tối thượng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B- LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B