Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B

Anh chị em thân mến,
Đức Kitô làm người để tỏ bày cho chúng ta sự Khôn Ngoan thượng trí của Thiên Chúa, hầu dẫn chúng ta đi trong chân lý và tình yêu mà đạt tới hạnh phúc đời đời. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin: 
1. “Lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm và sắc bén”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh biết để Lời Chúa soi sáng và chất vấn mình, hầu khôn ngoan dẫn dắt dân Chúa đi trong sự thật mà tiến đến sự sống đời đời.
2. Cầu cho sứ mạng của các tu sĩ. Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho các tu sĩ biết đổi mới nhiệt tình tông đồ, biết tìm gặp những người nghèo khổ, những người bị gạt ra bên lề xã hội và những người thấp cổ bé miệng. 
3. “Nghe lời đó, anh buồn rầu bỏ đi vì anh có nhiều của cải”. Xin cho các Kitô hữu ý thức sâu xa thực tại chóng qua trần thế, để biết dùng của cải, tài năng Chúa ban/ mà phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em, hầu làm giàu kho tàng vĩnh cửu trên trời. 
4. “Những kẻ cậy dựa vào tiền bạc thật khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” Xin cho mỗi người chúng ta biết nhận ra giá trị chóng qua của trần gian, để hết lòng yêu mến và tìm kiếm Chúa là gia nghiệp quý giá nhất của đời mình.
Lạy Chúa, chúng con xác tín rằng: sự sống và những gì chúng con đang có đều là ân huệ Chúa ban. Xin cho chúng con khôn ngoan kiếm tìm và sử dụng tiền bạc theo thánh ý Chúa, biết xếp đặt đời sống theo chuẩn mực Tin Mừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

 


Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B- LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B