Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu đã sống khiêm hạ, yêu thương, vâng phục cho đến chết để cứu chuộc nhân loại. Ngài mời gọi chúng ta bước theo Ngài trên đường Thập giá, mà đạt tới vinh quang đời đời. Chúng ta hãy xin Chúa soi sáng và trợ giúp chúng ta:
1. Chúa nói: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh luôn tin tưởng vào mầu nhiệm Thập giá, sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách và khổ đau trong sứ mạng, để mang lại lợi ích thiêng liêng cho các tâm hồn
2. Kẻ dữ nói: “Chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính”. Xin cho những người bênh vực quyền sống của thai nhi và người cô thân, cô thế, can đảm đối diện với sự dữ, nhờ sức đỡ nâng của Chúa. 
3. Chúa dạy: “Ai muốn làm lớn thì hãy làm người rốt hết”. Xin cho các tông đồ giáo dân biết vượt thắng tự ái để tha thứ, bao dung và quên mình phục vụ, hầu việc họ làm tôn vinh Chúa và mưu ích cho tha nhân.
4. Chúa nói: “Ai đón nhận một trẻ nhỏ vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy”. Xin cho các bậc cha mẹ trong giáo xứ chúng ta/ luôn chăm lo giáo dục đức tin cho con cái, để hình ảnh của Chúa được ngày càng tỏa sáng nơi cuộc đời các em.
Lạy Chúa, Con Chúa đã hủy mình ra không để vâng phục thánh ý Chúa và hiến mình cứu độ chúng con. Xin cho chúng con can đảm sống theo con đường tự hủy của Con Chúa, mà đạt tới niềm vui ơn cứu độ. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 


Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM B SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ