Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B

Anh chị em thân mến,
Sự kiêu căng, lòng ghen tị, óc bè phái là duyên cớ gây nên bao đổ vỡ, ngăn cản nhiều điều thiện hảo mà Thiên Chúa muốn thực hiện trong Hội Thánh. Chúng ta khiêm tốn xin Chúa giúp chúng ta vượt thắng các điều dữ này:
1. Ông Giosuê nói: “Hỡi ông Môisen, xin cấm chỉ các ông ấy đi”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh luôn khiêm tốn mở lòng đón nhận mọi người vào làm vườn nho Chúa, không phân biệt và loại trừ ai vì thành kiến của mình.
2. Ông Môisen nói: “Ngươi phân bì giùm ta làm chi?” Xin cho các gia đình Công giáo không đối xử theo lẽ công bằng “bánh ít đi, bánh quy lại”, nhưng lấy tình yêu hiến mình của Chúa mà đối xử với nhau, để làm gia đình nên hình ảnh sống động của Chúa Ba Ngôi.  
3. “Ước gì toàn dân được nói tiên tri”. Xin cho các quốc gia đang khổ đau vì những chia rẽ về chủng tộc hoặc tôn giáo/ tìm lại được hợp nhất và hòa bình, nhờ các thành phần biết đối thoại chân tình và bao dung.
4. “Kẻ làm cớ vấp phạm cho trẻ nhỏ … thà xô xuống biển thì hơn?” Xin cho các bậc cha mẹ Công giáo can đảm từ bỏ tật xấu, nhiệt thành cầu nguyện, sống vì Chúa và cho tha nhân, để nên mẫu mực đức tin cho con cháu noi theo.
Lạy Chúa, xin đừng để chúng con vì tham lợi mà làm điều dữ; xin giúp chúng con can đảm diệt trừ tính kiêu căng, lòng ghen tị, biết sống trong chân lý và tình yêu, để trở nên sứ giả bình an và hy vọng cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM B