Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM B

Anh chị em thân mến, 
Chúa Giêsu đã tóm lược toàn thể giới luật về hai điều: “mến Chúa – yêu người”. Cả hai tuy không đồng hạng nhưng đồng hành khăng khít. Chúng ta xin Chúa giúp chúng ta sống trọn giới răn yêu thương Ngài dạy:

1.      Chúa nói: “Ngươi hãy yêu mến Chúa hết lòng ngươi”. Xin cho mọi người Công giáo luôn thực thi lòng mến Chúa – yêu người, để Hội Thánh ngày càng tỏa rạng vẻ đẹp chân lý và tình yêu giữa thế gian.

2.      Cầu cho việc phục vụ hòa bình. Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho ngôn ngữ của tình yêu và đối thoại lướt thắng thứ ngôn ngữ của đối đầu, xung khắc.

3.      Chúa dạy: “Hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”. Xin cho những người đang cô đơn hoặc bị chà đạp phẩm giá/ được nhiều người quan tâm thăm hỏi và nâng đỡ, để họ tìm lại lòng tự trọng và niềm vui sống.

4.      “Mến Chúa hết lòng và yêu tha nhân như chính mình, thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu”.  Xin cho tất cả chúng ta hết lòng mến Chúa – yêu người, để biến đổi cuộc đời chúng ta nên của lễ sống động, thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con hân hoan thực thi giới luật “mến Chúa – yêu người” không chỉ như một bổn phận nặng nề, nhưng như một ân huệ cao cả Chúa ban, để chúng con được chia sẻ bản tính thần linh của Chúa và hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B- LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B