Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM B

Anh chị em thân mến,
Tin tưởng vào tình yêu Chúa là động lực thúc đẩy chúng ta phó mình cho Chúa và quảng đại với tha nhân. Lòng quảng đại làm nên vẻ đẹp của tâm hồn và làm giàu kho tàng vĩnh cửu. Tin cậy nơi Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1.      Tiên tri Êlia nói: “Xin cũng mang cho tôi một miếng bánh”. Xin cho mọi thành phần dân Chúa nhiệt thành xây dựng Hội Thánh là Nhiệm Thể Chúa Kitô, bằng lời cầu nguyện, hy sinh, làm việc tông đồ và hết lòng phục vụ tha nhân.

2.      “Thiên Chúa che chở khách kiều cư”. Xin cho anh chị em di dân được các cộng đoàn giáo xứ ân cần đón nhận và nâng đỡ, để đời sống đức tin của họ được thăng tiến, nhờ sự hòa nhập vào các sinh hoạt đạo đức của cộng đoàn.

3.      Bà góa nói: “Này đây, tôi lượm vài que củi về nấu cho tôi và con trai tôi ăn, rồi chết thôi”. Xin cho có nhiều người biết chạnh thương cứu giúp những người nghèo đói, thất nghiệp vượt qua khó khăn, để sống xứng phẩm giá con người.

4.      Bà góa đã bỏ tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết ra khỏi bản thân ích kỷ, để sống cho Chúa và cho tha nhân, hầu cuộc sống chúng ta tràn đầy vẻ đẹp thánh thiện và tỏa sáng niềm vui.

Lạy Chúa, Chúa hằng hiện diện và chăm sóc cuộc đời chúng con bằng một tình yêu thật diệu kỳ. Xin cho chúng con tin tưởng vào tình yêu Chúa và biết phó trọn đời mình cho Chúa chăm sóc, dắt dìu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 


Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B- LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B