Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM C

Anh chị em thân mến,
Tại tiệc cưới Cana, Chúa Giêsu thực hiện phép lạ đầu tiên để bày tỏ quyền năng và sứ mạng cứu độ của Người. Chúng ta xin Chúa đổ đầy ân sủng trên các gia đình để giữ gìn tình yêu trung tín và làm tươi trẻ niềm vui của họ mỗi ngày:

1.      Chúng ta đang sống trong tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất. Xin cho các Giáo Hội Kitô vượt thắng những chia rẽ nhờ đối thoại và tôn trọng nhau, để trong sự hiệp nhất của Thánh Thần mà làm chứng về Đức Kitô cho thế giới.  

2.      Người ban phát ơn riêng cho mỗi người”. Xin cho những người sáng tạo các chương trình giải trí biết đề cao các giá trị nhân văn, và nhiệt thành cống hiến khả năng chuyên môn, để phục vụ cho lợi ích của cộng đồng nhân loại

3.      Chúa Giêsu đã làm dấu lạ tại tiệc cưới Cana. Xin cho các bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân biết gìn giữ một tình yêu trong sáng, yêu mến luật Chúa và tôn trọng phẩm giá của nhau, để xây nên một gia đình chan chứa tình yêu và ân sủng.

4.      Đức Maria dạy: “Hễ Người bảo gì thì phải làm theo”. Xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta biết để Chúa và Mẹ Maria dự phần vào mọi biến cố và sinh hoạt của gia đình, để tình yêu và niềm vui cứu độ không bao giờ vơi cạn.

Lạy Chúa, Chúa là nguồn mạch thiện hảo và niềm vui của các tâm hồn. Xin cho chúng con hằng vâng phục thánh ý Chúa và vững niềm cậy trông Chúa trong mọi khổ đau, để chúng con và gia đình luôn được sống trong bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.   

 Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU - LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU – CHÚA NHẬT TUẦN II MÙA VỌNG NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU - CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXIV - CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B- LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B