Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU - LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
 Anh chị em thân mến, Kính nhớ biến cố Chúa Giêsu chịu Phép Rửa tại sông Giođan, chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta ơn làm con Thiên Chúa qua Bí tích Rửa Tội và xin cho chúng ta được sống trọn ơn gọi cao quý này: 
1. “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh sống xứng với hồng ân tuyển chọn của Thiên Chúa, trở nên những môn đệ đích thực của Chúa Kitô, quảng đại hiến trọn đời mình để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.
 2. “Thánh Thần ngự xuống trên Người”. Xin cho anh chị em tân tòng can đảm sống đời sống mới trong Chúa Thánh Thần, để đức tin ngày càng vững mạnh và cuộc sống lan tỏa niềm vui có sức thuyết phục nhiều người tin yêu Chúa. 
3. “Bí tích Rửa Tội là cửa dẫn vào các bí tích và cần thiết cho ơn cứu rỗi”. Xin cho anh chị em dự tòng được chuẩn bị tâm hồn cách xứng hợp, để có thể lãnh nhận và sống ân sủng của các Bí tích Khai Tâm Kitô giáo cách xác tín, hân hoan và nhiệt thành. 
4. “Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra”. Xin cho chúng ta luôn ý thức phẩm giá cao trọng được làm con Thiên Chúa qua Bí tích Rửa Tội, để hân hoan sống đời chứng nhân, đem niềm vui và tình yêu Chúa cho mọi người ở khắp nơi. 
Lạy Chúa, Con Chúa, Đấng thánh thiện và vô tội, đã chấp nhận bị liệt vào hàng tội nhân để giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết. Xin cho chúng con hằng trông cậy vào Chúa, để vượt thắng mọi thử thách mà trung thành bước theo Con Chúa đến cùng. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU – CHÚA NHẬT TUẦN II MÙA VỌNG NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU - CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXIV - CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B- LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B