Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU - CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C

Anh chị em thân mến,
Hội Thánh khai mở Năm Phụng Vụ mới, chuẩn bị tâm hồn dân thánh mừng kính mầu nhiệm Ngôi Hai giáng sinh, đồng thời mời gọi chúng ta sống thánh thiện để sẵn sàng chờ ngày Chúa quang lâm. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:

1.      Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh biết mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, để khôn ngoan dẫn đưa dân Chúa đi trong chân lý và tình yêu mà đạt tới sự sống đời đời.

2.      Hiệp ý cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho những người tham gia vào việc phục vụ và thông truyền đức tin, trong cuộc đối thoại với các nền văn hóa, tìm ra một thứ ngôn ngữ thích hợp với những điều kiện của thời đại ngày này.[1]

3.      Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời”. Xin cho những người đang quá vất vả mưu sinh biết cậy trông Chúa, và đừng quên rằng việc “tìm kiếm Nước Trời” mới là cùng đích tối hậu của đời người.

4.      Trên đám mây, Con Người đến đầy quyền năng và uy nghi”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta đừng bị mê hoặc bởi những ảo ảnh trần gian, mà quên chuẩn bị đời mình đón Đức Kitô đến vào ngày sau hết.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tỉnh thức và bền tâm đợi chờ ngày Con Chúa quang lâm, bằng đời sống cầu nguyện, nỗ lực thắng vượt các cám dỗ và chuyên cần mặc lấy con người mới trong Đức Kitô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 


Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXIV - CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B- LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM B