Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN III THƯỜNG NIÊN NĂM C

Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa được ban cho nhân loại để dẫn chúng ta đi trong chân lý và sống trong tình yêu mà đạt tới sự sống đời đời. Vì thế, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tha thiết nguyện xin:

1.      Người giảng dạy trong các hội đường”. Xin cho các thầy dạy đức tin trong Hội Thánh luôn hăng say rao giảng về tình yêu và quyền năng cứu độ của Thiên Chúa, đồng thời thắp sáng niềm hy vọng Nước Trời nơi lòng người ngày nay. 

2.      Một số người đọc sách luật và giải thích ý nghĩa”. Xin cho các học giả Kinh Thánh chuyên cần cầu nguyện, nghiên cứu và đào sâu chân lý, để nhờ họ mà Lời Chúa trở nên gần gũi, thấm nhập và sinh nhiều hoa trái thiêng liêng nơi đời sống các Kitô hữu. 

3.      “Những chi thể ta coi là ít vinh dự, lại được chúng ta đặt nhiều vinh dự hơn”. Xin cho ngày càng có nhiều người can đảm từ bỏ những hành động bạo lực, bất công, làm hại tha nhân, để cuộc sống xã hội ngày càng dễ thương, dễ sống và an vui hơn.

4.      Ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào hội đường”. Xin cho chúng ta biết thánh hóa ngày Chúa Nhật bằng những việc làm đạo đức, sum họp gia đình và nghỉ ngơi, đặc biệt dành ưu tiên cho việc thờ phượng Chúa và thực thi đức ái.

Lạy Chúa, Chúa ban cho con người quy luật thời gian để làm việc và nghỉ ngơi. Xin cho chúng con biết sử dụng cuộc sống Chúa ban, biết làm mọi việc để tôn vinh Chúa và khẩn nài ơn cứu độ cho nhân loại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con

 Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU - LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU – CHÚA NHẬT TUẦN II MÙA VỌNG NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU - CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXIV - CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B- LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI