Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM C

Anh chị em thân mến,
Càng nhận biết phận người tội lỗi và mỏng giòn, chúng ta càng nhận ra tình yêu và sự tín nhiệm lớn lao khi Chúa mời gọi chúng ta cộng tác vào sứ mạng cứu độ của Ngài. Mặc lấy lòng khiêm hạ của Thánh Phêrô, chúng ta thưa lên:

1.      “Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh luôn sống và thi hành sứ mạng với tâm hồn khiêm tốn và hân hoan, để mọi việc các ngài làm đều tôn vinh Chúa và đem lại lợi ích cho các linh hồn.

2.      “Này con đây xin hãy sai con”. Xin cho có nhiều bạn trẻ quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi, hân hoan hiến trọn cuộc đời để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.

3.      “Tôi đã bắt bớ Hội Thánh của Thiên Chúa”. Xin cho các cộng đoàn Kitô giáo đang chịu bách hại được vững niềm cậy trông vào tình yêu và quyền năng của Chúa, để trung thành với đức tin và đáp lại hận thù bằng tình yêu thứ tha của Chúa.

4.      “Vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta biết nhiệt thành cầu nguyện và góp sức cho công cuộc truyền giáo, nhất là biết xây dựng gia đình thành một cộng đoàn thánh thiện - yêu thương mà làm chứng cho tình yêu cứu độ của Chúa.

Lạy Chúa, Chúa có thể dùng quyền năng Chúa mà cứu độ mọi người, nhưng Chúa lại muốn chúng con được vinh dự cộng tác với Chúa để cứu độ chính mình và tha nhân. Xin cho chúng con nghe được tiếng gọi tình yêu của Chúa mà mau mắn đáp lời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN IV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN III THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU - LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU – CHÚA NHẬT TUẦN II MÙA VỌNG NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU - CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXIV - CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B