Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM C

Anh chị em thân mến, 
Trên hành trình tiến về quê trời, chúng ta luôn phải chiến đấu với những cám dỗ và sự dữ. Chúng ta cùng nài xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng ta biết theo gương Đức Kitô trung thành vâng phục thánh ý Chúa:

1.      Dân được chọn tuyên xưng đức tin”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh chuyên chăm nuôi dưỡng dân Chúa bằng Lời Hằng Sống và Mình Máu Thánh Chúa, để họ không chỉ tuyên xưng đức tin nơi nhà thờ, mà còn mạnh mẽ loan truyền đức tin bằng cuộc sống.  

2.      Người ta sống không nguyên bởi cơm bánh, mà bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”. Xin cho con người ngày nay, cách riêng các bạn trẻ, biết vượt lên trên những nhu cầu vật chất, để tìm kiếm và sống cho những giá trị tinh thần cao cả và trường tồn.

3.      Lạy Chúa, xin hãy ở cùng chúng con trong lúc gian truân”. Xin cho những anh chị em tật nguyền, những người bị bỏ rơi, những nạn nhân thiên tai cảm nhận tình thương ân cần của Chúa qua sự quan tâm nâng đỡ của Hội Thánh và nhiều người.

4.      “Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta siêng năng dự lễ và rước lễ, lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, thực thi chay tịnh và bác ái, để thắng vượt những cám dỗ của ba thù mà đạt tới hạnh phúc Nước Trời.

Lạy Chúa, nhiều khi chúng con cảm thấy chán nản buông xuôi vì những thử thách nặng nề. Xin thêm sức để tâm trí chúng con luôn tỉnh thức và trái tim chúng con nên kiên cường, sẵn sàng vác thập giá mình hằng ngày mà theo Con Chúa đến cùng. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.  Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN VI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN IV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN III THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU - LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU – CHÚA NHẬT TUẦN II MÙA VỌNG NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU - CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C