Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT HIỆN XUỐNG NĂM C

Anh chị em thân mến,

“Nhờ Chúa Thánh Thần, con người được tham dự vào đời sống Thiên Chúa. Vì thế, những ai được Chúa Thánh Thần ở cùng, đều được thần hóa”. Hiệp cùng Đức Maria và các Tông Đồ, chúng ta nài xin Chúa Thánh Thần xuống trên toàn thể Hội Thánh:

1.      Chúa nói: “Bình an cho các con”. Xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn biết mang bình an của Đức Kitô Phục Sinh đến cho những người lo âu, tuyệt vọng, bị áp bức, bách hại, bằng sự viếng thăm, cầu nguyện và sẻ chia.

2.      “Các vị đều được tràn đầy Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói”. Xin cho các nhà thần học được Chúa Thánh Thần soi dẫn, để những suy tư của họ làm sáng tỏ chân lý đức tin của Hội Thánh, hầu giúp nhiều người nhận biết và yêu mến Chúa hơn.

3.      “Lạy Đấng an ủi tuyệt vời, là khách trọ hiền lương của tâm hồn, xin hãy đến!” Xin cho các gia đình đang gặp khó khăn biết khẩn cầu Chúa Thánh Thần, để nhờ Người nâng đỡ, họ vượt thắng mọi gian nan mà tiến tới Nước Trời bình an.  

4.      Trong một Thánh Thần, chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể”. Xin cho cộng đoàn chúng ta được hiệp nhất với nhau trong tình yêu của Thánh Thần, để cùng nhau loan báo lòng thương xót của Chúa cho mọi người.

Lạy Chúa, Chúa hằng tuôn đổ Thánh Thần vào lòng chúng con, để dạy chúng con mến Chúa - yêu người. Xin mở rộng trái tim chúng con đón nhận hồng ân Thánh Thần, để đời sống chúng con được đổi mới từng ngày theo thánh ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ ĐÊM VỌNG PHỤC SINH
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN IV MÙA CHAY NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN III MÙA CHAY NĂM C