Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM C
KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA


Anh chị em thân mến, 
Hôm nay, Giáo Hội tôn kính Lòng Thương Xót của Chúa đã được Đức Kitô trao ban từ cuộc Tử Nạn và Phục Sinh. Chúng ta cũng đã cảm nghiệm về lòng thương xót của Chúa dành cho mình, vì vậy, chúng ta hân hoan chúc tụng Chúa và dâng lời cầu xin:

1.      Chúa nói: “Các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha”. Xin cho các linh mục nhận biết mình cũng là tội nhân và được Chúa xót thương, để cảm thông và giúp mọi người cảm nhận được lòng thương xót của Chúa qua Bí tích Hòa Giải và qua đời sống hằng ngày.

2.      Chúa nói: “Bình an cho các con”. Xin cho các Kitô hữu biết tin tưởng phó thác đời mình cho quyền năng và lòng thương xót của Chúa, để sống bình an và nên khí cụ tình thương của Chúa cho mọi người.

3.      “Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm”. Xin cho các thành viên Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót biết chiêm ngắm, cầu nguyện và sống lòng thương xót của Chúa, để nài xin Chúa tuôn đổ ơn phúc trên nhân loại đang chịu nhiều khổ đau bởi tội lỗi.  

4.      “Chúa là sức mạnh, là dũng lực của tôi”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta luôn sống yêu thương, bao dung và hiệp nhất với nhau, thúc đẩy nhau sống đức tin để làm chứng cho Tin Mừng phục sinh và sự sống đời đời.

Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, nhờ Con Chúa chịu chết và sống lại, Chúa đã củng cố đức tin và ban cho chúng con sự sống thần linh. Xin cho lòng khao khát Nước Trời thúc đẩy chúng con sống cuộc đời thánh thiện, yêu thương và đầy tràn niềm vui. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ ĐÊM VỌNG PHỤC SINH
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN IV MÙA CHAY NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN III MÙA CHAY NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN II MÙA CHAY NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN VI THƯỜNG NIÊN NĂM C