Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM C

 

Anh chị em thân mến,

Ngôi Lời của Thiên Chúa đã đến làm người để dạy con người lề luật của Thiên Chúa là “mến Chúa – yêu người”. Khi sống lời Người dạy, chúng ta trở nên tạo vật mới và được dự phần ơn cứu độ đời đời. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời cầu xin:

1.      “Hãy thương mến anh em như chính mình”. Xin cho có nhiều anh chị em quảng đại hỗ trợ những tổ chức bác ái của Tòa Thánh, để Hội Thánh có điều kiện nâng đỡ những anh chị em nghèo khó và khổ đau trên toàn thế giới.

2.      “Ai là anh em tôi?” Xin cho các tu sĩ và những người tình nguyện phục vụ bệnh nhân, trẻ em khuyết tật, người bị bỏ rơi luôn cảm nếm được niềm vui thiêng liêng, để sự phục vụ của họ có sức lan tỏa sự ân cần và lòng tốt của Thiên Chúa.

3.      “Hãy thương mến anh em như chính mình”. Xin cho các thành viên Ban Bác ái Caritas của Giáo phận và các nhóm thiện nguyện trong giáo xứ biết tìm đến Chúa là mạch nguồn yêu thương, để học lấy tâm tình phục vụ yêu thương như Chúa.

4.      “Ông trông thấy và động lòng thương”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết chạnh thương khi đứng trước nỗi khổ đau của tha nhân, để cầu nguyện, quảng đại chia sẻ và ân cần phục vụ họ theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa, xin kiện toàn tình yêu và niềm hy vọng của Chúa nơi chúng con. Xin cho chúng con cảm nếm sâu xa tình yêu Chúa dành cho chúng con, để chúng con có thể mến Chúa - yêu người với tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TIN HỮU CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM C - LỄ CHÚA BA NGÔI
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT HIỆN XUỐNG NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ ĐÊM VỌNG PHỤC SINH