Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C

Anh chị em thân mến,

Đức Kitô đã chiến thắng tội lỗi, sự chết và tuôn đổ bình an trên gia đình nhân loại. Chúa mời gọi chúng ta hãy đón nhận và đem bình an của Chúa đến cho mọi người. Chúng ta hân hoan chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:

1.      Đức Chúa phán: “Ta sẽ vỗ về các ngươi như người mẹ nâng niu con mình”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh trở nên những sứ giả của lòng Chúa thương xót, để tất cả những ai đến với các ngài, sẽ gặp được Chúa và không phải ra về thất vọng.

2.      Hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho những người có bổn phận thực thi công lý biết tận tụy chu toàn bổn phận, nhờ đó đẩy lùi những bất công đang lan tràn trên thế giới.

3.      “Ước gì tôi đừng khoe mình về một điều gì ngoại trừ thập giá Đức Kitô”. Xin cho các gia đình đang gặp khó khăn biết nhìn lên Đấng chịu đóng đinh, để tìm được nơi Chúa nguồn ánh sáng và sức mạnh, hầu vượt thắng gian nan và tìm lại bình an.

4.      Chúa nói: “Vào nhà nào, các con hãy nói: Bình an cho nhà này”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết sống kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu bằng cầu nguyện và thực thi ý Chúa, để trở nên khí cụ bình an của Chúa cho gia đình và mọi người.

Lạy Chúa, chúng con thật hạnh phúc vì được Chúa mời gọi trở nên sứ giả của Chúa. Xin cho chúng con biết quý trọng về sứ mạng Chúa trao, vì khi càng nỗ lực đem Chúa là tình yêu và bình an đến cho nhân loại, thì chúng con càng được kết hợp mật thiết với Chúa hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

 Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TIN HỮU CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM C - LỄ CHÚA BA NGÔI
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT HIỆN XUỐNG NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ ĐÊM VỌNG PHỤC SINH
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM C