Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TIN HỮU CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM C


Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy dứt khoát và trung thành bước đi theo Chúa, dù hành trình có những thử thách, gian nan. Với tâm tình tín thác vào ơn Chúa, chúng ta tha thiết nguyện xin:

1.      “Anh em hãy sống theo Thần Trí”. Xin cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám Mục luôn nhạy bén với sự thúc đẩy và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để các ngài lèo lái con thuyền Giáo Hội an toàn vượt qua sóng đời mà đạt tới Nước Trời.

2.      “Chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu”. Xin cho những người sống đời thánh hiến nhiệt thành sống ba lời khuyên Phúc Âm, để qua nhân cách trưởng thành, đời sống tươi vui, họ sẽ làm chứng về giá trị siêu việt của Nước Trời giữa thế gian.

3.      Chúa phán: “Phần các con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa”. Xin cho các giáo lý viên biết chuyên chăm cầu nguyện và sống thánh thiện, để lời dạy và gương sáng của họ thắp lên nơi học viên lòng mến Chúa – yêu người thiết tha.

4.      “Chúa Giêsu cương quyết lên đường đi Giêrusalem”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta được mạnh mẽ trong đức tin, can đảm vượt thắng mọi cám dỗ, và vác thập giá mình mà theo Chúa đến cùng. 

Lạy Chúa, Chúa không ngừng mời gọi chúng con bước theo Con Chúa và cộng tác vào công trình cứu độ nhân loại. Xin cho những ai dấn thân vì Nước Trời, biết can đảm từ bỏ mình và chấp nhận mọi gian khổ vì Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 


Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM C - LỄ CHÚA BA NGÔI
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT HIỆN XUỐNG NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ ĐÊM VỌNG PHỤC SINH
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM C