Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

Lịch Phụng Vụ Từ ngày 19  đến ngày 25 tháng Ba Năm 2017

19   22 Tm CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần III. Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42 (hoặc Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42).

Giáo Huấn số 17

PHƯƠNG TH NÂNG ĐỠ CÁC GIA ĐÌNH

Các giáo xứ, các phong trào, các trường học và các tổ chức khác của Hội Thánh có thể giúp nâng đỡ các gia đình và giúp họ lớn mạnh. Những cách này có thể bao gồm: các cuộc gặp gỡ của các vợ chng cùng sng trong một khu xóm, các buổi tĩnh tâm ngăn cho các vợ chồng; các buổi nói chuyện của các chuyên viên về các vấn đề cụ thể đang đặt ra cho các gia đình, việc tư vn hôn nhân, các tông đồ gia đình, những người giúp các đôi bạn bàn bạc v những khó khăn và ước nguyện của mình, các dịch vụ xã hội xử lý các vn đề gia đình như nghiện ngập, bt trung và bạo hành trong gia đình, các chương trình lớn mạnh thiêng liêng, các bui tập hun dành cho cha mẹ có con cái có vấn đề và các buổi gặp mặt gia đình. (trích Tông Huấn Nim Vui Yêu Thương ca Đức Thánh Cha Phanxicô, số 229).

20   23 Tr Thứ Hai. THÁNH GIUSE BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).2Sm 7,4-5a.l2-14a.l6; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (hoặc Lc 2,41 -51 a).

21

 24

 Tm

Thứ Ba. Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.

22

 25

 Tm

Thứ Tư. Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

23

 26

 Tm

Thứ Năm. Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục. Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.

24

 27

 Tm

Thứ Sáu. Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.

25

 28

 Tr

Thứ Bảy. L TRUYN TIN. Lễ trọng. Is 7,10-14; 8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-8.

 

 

 

LƯU Ý: Trong thánh lễ này, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần... và đã làm ngườĩ' thì bái gối (IM 137).


Các bài viết mới hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2019- NĂM C
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5/2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2019 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG HAI NĂM 2019

Các bài viết cũ hơn
     Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2017
     Lịch Phụng Vụ Từ ngày 26 tháng hai đến ngày 04 tháng ba Năm 2017
     Lịch Phụng Vụ Từ ngày 19 tháng hai đến ngày 25 tháng hai Năm 2017
     Lịch Phụng Vụ Từ ngày 12 tháng hai đến ngày 18 tháng hai Năm 2017
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 20 đến 26 Tháng 11 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 13 đến 20 Tháng 11 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 06 đến 12 Tháng 11 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 18 đến 24 Tháng 9 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 11 đến 17 Tháng 9 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 04 đến 10 Tháng 9 Năm 2016