Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN

(16.7.2017)

Anh chị em thân mến,

Tâm hồn chúng ta là thửa đất quý giá Chúa tặng ban. Gieo tinh thần thế gian sẽ gặt hoa trái mau qua hay quả đắng. Gieo hạt giống Lời Chúa sẽ trổ sinh hoa quả trường tồn. Chúng ta cầu xin cho tâm hồn ta nên thửa đất tốt:

1. “Này đây, có người gieo giống”. Xin cho các linh mục biết chuẩn bị bài giảng trong chiêm niệm và sống Lời Chúa, để lời rao giảng của các ngài thông truyền một sức sống thần linh/ có sức thuyết phục nhiều người say mến Chúa Giêsu.

2. “Các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên Chúa”. Xin cho những người hoạt động vì hòa bình thế giới/ kiên trì xây dựng hòa bình trên công lý và tình thương, để thế giới đạt tới sự bình an đích thực của Thiên Chúa.

3. “Hạt giống rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả”. Xin cho ngày càng có nhiều Kitô hữu yêu mến, suy niệm và sống Lời Chúa hằng ngày, để được biến đổi nên giống Chúa Giêsu/ và mạnh mẽ làm chứng cho Tin Mừng.

4. “Như mưa tuyết thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu”. Xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta/ biết đem lời Chúa vào giờ kinh tối gia đình/ và thực hành trong đời sống, để gia đình nên thửa đất tốt cho Lời Chúa sinh hoa, kết trái dồi dào.

Lạy Chúa, Lời Chúa được gieo vào lòng mỗi người chúng con và mang lại những thành quả khác nhau. Xin dạy chúng con biết khiêm tốn, từ bỏ mình để sống theo ý Chúa, hầu tâm hồn chúng con thành thửa đất sinh nhiều hoa trái tốt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 


Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN X THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU - CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN NĂM B LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU - CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN NĂM B, LỄ CHÚA BA NGÔI
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM B
     LỜI NGUYỆN TIN HỮU CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM B

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN A
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN A
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN LỄ CHÚA BA NGÔI
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH A- LỄ CHÚA THĂNG THIÊN
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH- KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT