Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM A

 

Anh chị em thân mến,
Niềm hy vọng đợi chờ ngày Chúa quang lâm/ cho cuộc đời chúng ta một cùng đích cao cả để hướng tới/ và thôi thúc chúng ta tích cực sống yêu thương để xây dựng Hội Thánh và xã hội. Chúng ta ca ngợi tình Chúa và dâng lời nguyện xin:


1Nước Trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể”. Xin cho những người sống đời thánh hiến hân hoan sống ba lời khuyên Phúc Âm, giữ gìn ngọn đèn đức tin luôn cháy sáng bằng dầu đức ái, để sẵn sàng đón chờ ngày Chúa quang lâm.
2. “Những ai tìm kiếm sự khôn ngoan sẽ gặp được nó”. Xin cho các văn nhân nghệ sĩ biết sử dụng tài năng Chúa ban, để hướng lòng mọi người về Thiên Chúa là Chân-Thiện-Mỹ.
3. “Chúng ta sẽ được ở cùng Chúa luôn mãi”. Xin cho những người đang hấp hối được nâng đỡ bởi các bí tích/ và lời cầu nguyện của tha nhân, cảm nhận Chúa đang ở với mình, tin tưởng vượt thắng sợ hãi và bình an chờ đợi Chúa đến.
4Hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào”. Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn tỉnh thức đón chờ Chúa đến/ bằng việc chu toàn bổn phận hằng ngày và tích cực làm việc lành phúc đức. 


Lạy Chúa Giêsu, trong khi đợi chờ ngày Chúa quang lâm, xin cho chúng con luôn tỏa sáng trong cuộc sống những lời yêu thương, nghĩa cử nhân hậu và những hành động xả thân cho anh em, để sẵn sàng đón ngày Chúa đến trong bình an. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời

 


Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM B

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM A
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM A
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM A
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM A
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM A
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM A
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN A
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN