Trang Chủ > Xuân Lộc > Giáo Hạt

Hạt An Bình

Giáo Xứ An Tâm

Ấp An Bình, xã Trung Hòa, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Dầu Giây

Ấp Phan Bội Châu, xã Bàu Hàm 2, Thống nhất, Ðồng Nai

Giáo Xứ Tam Hòa

Ấp Hòa Bình, xã Ðông Hòa, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Hưng Lộc

Xã Hưng Lộc, Hưng Lộc, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo Xứ Lộc Hòa

Ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo họ Mân Côi

Ấp Hưng Phát, xã Hưng Thịnh, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Minh Hòa

Ấp 1, xã lộ 25, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo Xứ Xuân Ðức

Xã Bàu Hàm 2, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thanh Bình

Ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo họ Bàu Hàm

Xã Bàu Hàm 1, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Xuân Linh

Ấp 94, xã Xuân Thạnh, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo Xứ Xuân Long

Xã Xuân Thạnh, Thống Nhất, Ðồng Nai

Hạt Biên Hòa

Giáo Xứ An Bình

Ấp Nội Hóa, xã Bình An, Dĩ An, Bình Dương

Giáo Xứ Bến Gỗ

KP. Thái Hòa, P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Biên Hòa

174 Cách Mạng Tháng 8, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Bình Hải

248/25 Quốc lộ 1, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo họ Dĩ An

Ấp Bình Minh, Ttr. Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương

Giáo Xứ Ðông Hòa

34/8 Tân Quới, xã Ðông Hòa, Dĩ An, Bình Dương

Giáo Xứ Nghĩa Sơn

Ấp Ngãi Thắng, xã Bình An, Dĩ An, Bình Dương

Giáo Xứ Tân Triều

Ấp Vĩnh Hiệp, xã Tân Bình, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

Giáo Xứ Tân Vinh

KP. Long Ðiền, P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thái Hiệp

94/16 KP. 8, P. Tân Phong, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thuận Hòa

KP. 5, P. Tân Phong, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Phúc Hải

Giáo Xứ Phúc Hải (kỷ niệm 50 năm)

KP. 3, P. Tân Phong, Biên Hòa, Ðồng Nai

Hạt Gia Kiệm

Giáo Xứ Bạch Lâm

56/3 Bạch Lâm, xã Gia Tân 2, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo họ Bình Minh

Ấp Cây Ðiệp, xã Cây Gáo, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Hiển Linh

Xã Thanh Bình, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Dốc Mơ

1/2A Dốc Mơ, xã Gia Tân 1, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo Xứ Ðức Huy

17/4 Dốc Mơ, xã Gia Tân 1, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo Xứ Ðức Long

39/1C Ðức Long, xã Gia Tân 2, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo Xứ Gia Yên

Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo họ Lợi Hà

Ấp Lợi Hà, xã Thanh Bình, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo họ Mẫu Tâm

Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo Xứ Tân Yên

Ấp Tân Yên, xã Gia Tân 3, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo họ Gia Tôn

Ấp 3, xã Sông Trầu, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Bình Lộc

Xã Xuân Thiện, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo Xứ Hưng Bình

Ấp Lê Lợi, xã Quang Trung, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo Xứ Kim Thượng

Ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo họ Lạc Sơn

Ấp Lạc Sơn, xã Quang Trung, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo Xứ Ninh Phát

Ấp Lê Lợi, xã Quang Trung, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo Xứ Phúc Nhạc

Ấp Phúc Nhạc 2, xã Gia Tân 3, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo Xứ Phát Hải

Ấp Tây Nam, xã Gia Kiệm, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thanh Sơn

Ấp Thanh Sơn, xã Quang Trung, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo Xứ Võ Dõng

Ấp Võ Dõng 2, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo Xứ Tín Nghĩa

Xã Xuân Thượng, Thống Nhất, Ðồng Nai

Hạt Hố Nai

Giáo Xứ Ba Ðông

KP. 8, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Bắc Hải

KP. 8, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Ðại Lộ

P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Gia Cốc

KP. 1, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Hà Nội

19/5 KP. 5, P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Hải Dương

14/41 KP. 6, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Kẻ Sặt I

KP. 3, P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Kẻ Sặt II

Hố Nai 1, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Hòa Hiệp

KP. 4, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Kim Bích

KP. 2, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Lộc Lâm

KP. 5, P. Hố Nai, BiênHòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Tây Hải

3/23 KP. 4, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Nam Hải

KP. 11, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Phú Tảo

32/28 KP. 6, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Phúc Lâm

KP. 1, P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thánh Tâm

1/5 KP. 9, P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Xuân Trà (Trà Cổ)

Trang Web Ðồng Hương Trà Cổ

9/68 KP. 10, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Trung Nghĩa

KP. 2, P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai

Ðền Thánh Martin

Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Mẫu Tâm

Hố Nai 1, Biên Hòa, Ðồng Nai

Hạt Hòa Thanh

Giáo Xứ Ðại An

Ấp Thái Thanh, xã Tân An, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

Giáo Xứ Ðông Vinh

Ấp Ðông Hải 2, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo họ Gò Xoài

Ấp Bình Chánh, xã Tân An, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

Giáo Xứ Hòa Bình

KP. 3, P. Tân Hòa, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Lai Ổn

Ấp Lộ Ðức 2, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Lộ Ðức

KP. 4 và 5, P. Tân Hòa, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Ngô Xá

183 Ngô Xá, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Ngọc Ðồng

KP. 8, P. Tân Hòa, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Ngũ Phúc

Ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Tiên Chu

KP. 7, P. Tân Hòa, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thanh Hóa

Ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thái Hòa

Hố Nai 3, Trảng Bom, Ðồng Nai

Hạt Long Thành

Giáo Xứ Bác Ái

Ấp Phước Hòa, xã Long Phước, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo Xứ Bình Sơn

Xã Bình Sơn, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo Xứ Cẩm Ðường

Xã Cẩm Ðường, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo Xứ Hiền Ðức

Ấp Hiền Ðức, xã Phước Thái, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo Xứ Hiền Hòa

Ấp Hiền Hòa, xã Phước Thái, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo Xứ Liên Kim Sơn

K. Liên Kim Sơn, Ttr. Long Thành, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo họ Long Ðức 1

Ấp Long Ðức 1, xã Tam Phước, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo họ Long Ðức 2

Ấp Long Ðức 2, xã Tam Phước, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo Xứ Long Phước

Ấp 5, xã Long Phước, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo Xứ Long Thành

Ấp Phước Thuận, Ttr. Long Thành, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo Xứ Tân Hiệp

Xã Tân Hiệp, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo họ Sĩ Phước

Ðội 3, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo Xứ Tân Cang

Ấp Tân Cang, xã Phước Tân, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thái Lạc

Ấp 4, xã Long An, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo họ Thánh Giuse

Xã Bàu Cạn, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo họ Thánh Phaolô

Xã Bàu Cạn, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo họ Thánh Linh

NT. Thái Hiệp Thành, xã Bàu Cạn, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo họ Thành Tâm

Thôn 11, xã Suối Trầu, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thành Tín

Suối Quýt, xã Cẩm Ðường, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo họ Thành Ðức

Xã Suối Trầu, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thiên Bình

Ấp Thiên Bình, xã Tam Phước, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thiên Phước

Ấp Tân Mai 2, xã Phước Tân, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo họ Thiên Trợ

Làng Cùi, xã Phước Tân, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo họ Truyền Tin

Xã Bàu Cạn, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo Xứ Văn Hải

Khu Văn Hải, Ttr. Long Thành, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo họ Bình Minh

Xã Tân Hiệp, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thiên Ân

Xã Bàu Cạn, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo họ Martinô

Ấp 7, xã Phước Bình, Long Thành, Ðồng Nai

Hạt Phú Thịnh

Giáo Xứ Bắc Hòa

Ấp Bắc Hòa, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Bùi Chu

Ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Ðồng Phát

Khu A Quảng Phát, xã Quảng Tiến, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Giang Ðiền

Xã Giang Ðiền, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Phú Sơn

Ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Quảng Biên

Ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Tân Bắc

Ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Tân Bình

Ấp Tân Bình, xã Bình Minh, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Tân Thành

Ấp Tân Thành, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo họ Thuận An

KP. 6, Ttr. Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thiện An

KP. 2, Ttr. Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thạch An

KP. 2, xã Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

Giáo Xứ Trà Cổ II

Trang Web Ðồng Hương Trà Cổ

Ấp Trà Cổ 1, xã Bình Minh, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Vườn Ngô

Ấp Tân Phát, xã Ðồi 61, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Xuân An

Ấp 3, xã An Viễn, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Xuân Thịnh

Xã Ðồi 61, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Bùi Ðệ

Ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Phú Lý

Xã Phú Lý, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

Hạt Phước Lý

Giáo Xứ Bắc Minh

Ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

Giáo Xứ Bắc Thần

Trang Web Giáo Xứ Bắc Thần

Ðền Thờ Ðức Mẹ Lộ Ðức Giáo Xứ Bắc Thần

Ấp Hòa Bình, Xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

Giáo Xứ Ðại Ðiền

Ấp Ðại Thắng, xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

Giáo Xứ Nghĩa Hiệp

Ấp Thóng Nhất, xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

Giáo Xứ Nghĩa Mỹ

Ấp Nhất Trí, xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

Giáo Xứ Nghĩa Yên

Ấp Vĩnh Cửu, xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

Giáo Xứ Phước Khánh

Ấp 1, xã Phước Khánh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

Giáo Xứ Phước Lý

Ấp Phước Lý, xã Ðại Phước, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thị Cầu

Ấp Thị Cầu, xã Phú Ðông, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thiết Nham

Ấp Ðoàn Kết, xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

Giáo Xứ Vĩnh Phước

Ấp Thành Công, xã Vĩnh thanh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

Giáo Xứ Mỹ Hội

Xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

Giáo họ Tân Tường

Ấp Bình Phú I, xã Long Tân, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

Hạt Phương Lâm

Giáo Xứ Bình Lâm

Xã Phú Bình, Tân Phú, Ðồng Nai

Giáo Xứ Ðồng Hiệp

Xã Phú Ðiền, Tân Phú, Ðồng Nai

Giáo Xứ Kim Lâm

Ấp Phú Lợi, xã Phú Trung, Tân Phú, Ðồng Nai

Giáo họ Mai Lâm

Xã Phú Bình, Tân Phú, Ðồng Nai

Giáo Xứ Ngọc Lâm

Ấp Ngọc Lâm 2, xã Phú Xuân, Tân Phú, Ðồng Nai

Giáo họ Xuân Lâm

Xã Ph1u An, Tân Phú, Ðồng Nai

Giáo Xứ Phú Lâm

Ấp Phú Lâm, xã Phú Sơn, Tân Phú, Ðồng Nai

Giáo Xứ Phương Lâm

110 Thanh Thọ 2, xã Phú Lâm, Tân Phú, Ðồng Nai

Giáo Xứ Quang Lâm

Ấp Thanh Sơn, xã Thanh Sơn, Tân Phú, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thạch Lâm

Ấp 4, xã Phú Lập, Tân Phú, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thọ Lâm

Ấp Thọ Lâm 1, xã Phú Thanh, Tân Phú, Ðồng Nai

Giáo Xứ Trúc Lâm

Ấp Thanh Thọ 3, xã Phú Lâm, Tân Phú, Ðồng Nai

Hạt Tân Mai

Giáo Xứ Bình An

KP. 2, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Bùi Ðức

KP. 3, P. Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Bùi Hiệp

KP. 1, P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Bùi Hưng

200/200 KP. 9, P. Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Bùi Thượng

5/9 KP. 2, P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Bùi Vĩnh

KP. 3, P. Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Ða Minh

KP. 5, P. Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Gia Viên

KP. 5, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo họ Tân Bắc

KP. 3, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Tân Mai

P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Bùi Thái

KP. 2, P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thánh Giuse

KP. 1 và 2, P. Bình Ða, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Xuân Hòa

KP. 7, P. tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Trinh Vương

P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Tân Lộc

KP. 1, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

Hạt Túc Trưng

Giáo Xứ Ðịnh Quán

Ttr. Ðịnh Quán, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

Giáo họ Ðức Thắng

Ấp Ðức Thắng 2, xã Túc trưng, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

Giáo họ Hiệp Nhất

Ấp Bến Nôm 2, xã Phú Cường, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

Giáo Xứ La Ngà

Ấp 1, xã Phú Ngọc, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

Giáo Xứ Suối Nho

Ấp 4, xã Suối Nho, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

Giáo Xứ Tam Phú

Ấp Ðồn Ðiền, xã Túc Trưng, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thánh Mẫu

Ấp Tam Bung, xã Phú Cường, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thống Nhất

Ấp Thống Nhất, xã Phú Cường, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

Giáo họ Trung Hiếu

Ấp Hiệp Nghĩa, Ttr. Ðịnh Quán, Ðồng Nai

Giáo Xứ Túc Trưng

Ấp Thái Hòa 1, xã Phú Túc, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

Giáo họ Kitô Vua

Ấp Tân Lập, xã Phú Túc, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

Giáo họ Vĩnh An

Ấp Vĩnh An, xã La Ngà, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

Giáo họ Nagoa

Xã Suối Nho, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

Giáo họ Gia Canh

Xã Gia Canh, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

Giáo Xứ Phú Dòng

Xã Phú Cường, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

Giáo họ Phú Thiện

Xã La Ngà, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

Giáo họ Ngọc Thanh

Xã Ngọc Thanh, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

Giáo điểm Fatima, Giáo họ Ngọc Thanh

Ngọc Thanh, La Ngà, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

Hạt Xuân Lộc

Giáo Xứ An Lộc

Xã Xuân Lập, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

Giáo Xứ Bảo Thị

Bảo Thị, xã Xuân Ðịnh, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo Xứ Tân Phú

P. Xuân Thanh, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

Giáo Xứ Bảo Vinh

Ấp Bảo Vinh B, xã Bảo Vinh, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

Giáo họ Bình Hòa

Ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo họ Cáp Rang

Ấ Cáp Rang, xã Suối Tre, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

Giáo Xứ Cẩm Tân

Ấp Phong Lập, xã Xuân Tâm, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

Giáo Xứ Duyên Lãng

Giáo Xứ Duyên Lãng (mùa Noel)

Giáo Xứ Duyên Lãng (cảnh hoàng hôn)

Ấp Nhân Nghĩa, xã Nhân Nghĩa, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

Giáo Xứ Ðồng Tâm

Ấp 1, xã Xuân Tâm, Xuân Lôc, Ðồng Nai

Giáo Xứ Gia Lào

Ấp Gia Lào, xã Suối Cao, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo họ Hàng Gòn

Xã Hàng Gòn, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

Giáo Xứ Hiệp Lực

Ấp 3, xã Xuân Tâm, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo Xứ Hồng Ân

Ttr. Sông Ray, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

Giáo Xứ Long Thuận

Ấp 1, xã Xuân Hưng, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo Xứ Nam Hà

Ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

Giáo Xứ Núi Ðỏ

Ấp Núi Ðỏ, xã Bàu Sen, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

Giáo Xứ Núi Tung

Ấp Núi Tung, xả Suối Tre, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

Giáo Xứ Quảng Xuân

Ấp 3, xã Xuân Hưng, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo Xứ Russeykeo

Ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo Xứ Suối Cát

Ấp Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo Xứ Suối Tre

Ấp Suối Tre, xã Suối Tre, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

Giáo Xứ Tam Thái

Khu 5, Ttr. Gia Ray, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo Xứ Xuân Bắc

Xã Xuân Bắc, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo Xứ Tín Nghĩa

Ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo họ Tân Hữu

Ấp Tân Hữu, xã Xuân Thành, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo Xứ Tân Xuân

P. Xuân Thanh, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thái Xuân

Ấp Bảo Ðịnh, xã Xuân Ðịnh, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thánh Gia

Ấp Bình Tân, xã Xuân Phú, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo Xứ Xuân Thành

Ấp Tân Hợp, xã Xuân Thành, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo Xứ Xuân Khánh

P. Xuân Bình, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thọ Lộc

Ấp Thọ Lộc, xã Xuân Thọ, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo Xứ Trung Ngãi

Ấp 2, xã Xuân Tâm, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo họ Xuân Bảo

Ấp Tân Bình, xã Bảo Bình, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo Xứ Xuân Bình

Ấp Hòa Hợp, xã Bảo Hòa, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo Xứ Xuân Ðông

Xã Xuân Ðông, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

Giáo Xứ Xuân Ðường

Ấp 1, xã Xuân Ðường, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

Giáo họ Bàu Cối

Xã Bảo Quang, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

Giáo họ Hoàn Quân

Xã Song Nhạn, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

Giáo họ Xuân Nhạn

Xã Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

Giáo họ Suối Cả

Ấp 2, xã Xuân Ðường, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

Giáo họ Tân Lập

Xã Xuân Lập, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

Giáo họ Thừa Ðức

Ấp 4, xã Thừa Ðức, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

Giáo họ Xuân Triệu

Làng 2, xã Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

Giáo Xứ Xuân Lộc

L44 Hùng Vương, Ttr. Xuân Lộc, H. Long Khánh, Ðồng Nai

Giáo Xứ Xuân Quế

Ấp 1, xã Xuân Quế, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

Giáo họ Xuân Tây

Xã Xuân Tây, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

Giáo họ Lang Minh

Xã Lang Minh, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo Xứ Xuân Mỹ

Xã Xuân Mỹ, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

Giáo Xứ Ðức Mẹ Vô Nhiễm

Long Khánh, Tỉnh Ðồng Nai

(dựa theo Niêm Giám 2005 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam)


Các bài viết mới hơn
     GIÁO HẠT PHƯƠNG LÂM
     GIÁO HẠT PHƯỚC LÝ
     GIÁO HẠT PHÚ THỊNH
     GIÁO HẠT LONG THÀNH
     GIÁO HẠT HÒA THANH
     GIÁO HẠT HỐ NAI
     GIÁO HẠT GIA KIỆM
     GIÁO HẠT BIÊN HÒA
     GIÁO HẠT AN BÌNH

Các bài viết cũ hơn