Trang Chủ > Phụng Vụ > Các Thánh

Ngày 21 Tháng 09

THÁNH MATTHÊU TÔNG ĐỒ

Tác Giả Sách Tin Mừng

Lễ Kính

spring_tree_leaves_alone.jpgTheo truyền thuyết, Matthêu là người thu thuế ở Capharnaum, pục vụ cho vua HêRôđê Antipas.

Trong câu chuyện gọi môn đệ ở phúc âm Maccô, Matthêu là “LêVi von ông Alphê” (Mc 2,14 so Lc 5,27). Ở Matthêu chương 9 câu 9 và trong sách Tông Đồ ngài có tên đơn sơ là Matthêu. Sau ơn gọi, Matthêu chiêu đãi Chúa và những người tháp tùng một bữa tiệc, nơi đó Chúa Giêsu nói với những người Pharisêu “Tôi đến để kêu gọi kẻ tội lỗi, chứ không phải người công chính!”.

Có lẽ sau này Matthêu giảng đạo ở Ethiopie, Parthier và Ba Tư. Di hài của ngài được tôn kính ở Salermo.

CẨU NGUYỆN

Lạy Cha, Cha đã mở lượng từ bi khôn tả chọn một người thu thuế là Matthêu làm tông đồ rao giảng tin mừng. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, cho chúng con biết noi gương người “luôn hết tinh thần gắn bó với Chúa Kitô là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời”.

 

 


Các bài viết mới hơn
     3.12 Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê, Linh mục
     2.10 Các Thiên Thần Hộ Thủ
     1.10 THÁNH TÊ-RÊ-XA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU, TRINH NỮ
     21.8 Thánh Piô X, Giáo Hoàng
     15.8 ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng
     14.8 Thánh Macximiliano Konbe. Linh mục, tử đạo
     01.08 Thánh Alphongsô Maria Ligouri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ
     31.07 Thánh Inhaxiô, Linh mục
     25.07 Thánh Giacôbê Tông Đồ, Lễ kính
     31.5 ĐỨC MARIA thăm viếng BÀ ÊLISABÉT

Các bài viết cũ hơn
     Ngày 20 tháng 09: THÁNH ANRÊ KIM, PHAOLÔ CHUNG VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO
     Ngày 19 tháng 09: THÁNH GIANUARIÔ GIÁM MỤC, TỬ ĐẠO
     Ngày 18 Tháng 09: THÁNH GIUSE THÀNH COPECTINÔ (1603 – 1663)
     Ngày 14 tháng 9: SUY TÔN THÁNH GIÁ
     Ngày 13 tháng 09: THÁNH GIOAN KIM KHẨU, GIÁM MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH
     Ngày 12 tháng 09: THÁNH MARIA CHÚA GIÊSU, ĐỒNG TRINH
     Ngày 09 tháng 09: THÁNH PHÊ RÔ CLAVER, LINH MỤC
     Ngày 08 tháng 09: SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA
     Ngày 03 tháng 09: THÁNH GHÊ-RÔ-NI-Ô CẢ GIÁO HOÀNG TIẾN SĨ HỘI THÁNH
     Ngày 29 tháng 8: THÁNH GIOAN TẨY GIẢ BỊ TRẢM QUYẾT


 Tiêu đề  Nội dung