Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

THÁNG BA - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
Ý CẦU NGUYỆN:

 - Ý chung: Cầu cho các gia đình đang gặp khó khăn nhận được sự nâng đỡ cần thiết và xin cho các trẻ em được lớn lên trong một môi trường lành mạnh và an toàn.

- Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu đang bị phân biệt đối xử hoặc đang bị bách hại vì đức tin biết luôn vững chí bền lòng trong cơn thử thách gian truân và trung thành với Tin Mừng, nhờ lời cầu khẩn của toàn thể Giáo Hội.

Dương lịch

Âm lịch

Áo lễ

Lễ

TV

01

23

Tm

Thứ Ba. Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.

02

24

Tm

Thứ Tư. Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

03

25

Tm

Thứ Năm đầu tháng. Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.

04

26

Tm

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Casimirô. Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.

05

27

Tm

Thứ Bảy đầu tháng. Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.

06

28

Tm

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần IV. Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. Gs 5,9a.10-12; 2Cr 5,17-21; Lc 15,1-3. 11-32.

IV

07

29

Tm

Thứ Hai. Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo. Is 65,17-21; Ga 4,43-54.

08

30

Tm

Thứ Ba. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ. Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-16.

09

01[2]

Tm

Thứ Tư. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu. Is 49,8-15; Ga 5,17-30.

10

02

Tm

Thứ Năm. Xh 32,7-14; Ga 5,31-47.

11

03

Tm

Thứ Sáu. Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30.

12

04

Tm

Thứ Bảy. Gr 11,18-20; Ga 7,40-53

13

05

Tm

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I. Is 43,16-21; Pl 3,8-14; Ga 8,1-11. (Kỷ niệm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng 2013).

I

14

06

Tm

Thứ Hai. Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hay Đn 13,41c-62); Ga 8,12-20.

15

07

Tm

Thứ Ba. Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.

16

08

Tm

Thứ Tư. Đn 3,14-20.91-92.95; Ga 8,31-42.

17

09

Tm

Thứ Năm. Thánh Patriciô, giám mục. St 17,3-9; Ga 8,51-59.

18

10

Tm

Thứ Sáu. Thánh Cyrillô, giám mục Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh. Gr 20,10-13; Ga 10,31-42.

19

11

Tr

Thứ Bảy. THÁNH GIUSE BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân(Lễ họ). 2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (hay Lc 2,41-51a).

20

12

Đ

TUẦN THÁNH

CHÚA NHẬT LỄ LÁ. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Thánh vịnh tuần II. Làm phép và rước láLc 19,28-40. Thánh lễIs 50,4-7; Pl 2,6-11; Lc 22,14—23,56 (hay Lc 23,1-49).

II

21

13

Tm

THỨ HAI TUẦN THÁNH. Is 42,1-7; Ga 12,1-11

22

14

Tm

THỨ BA TUẦN THÁNH. Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38

23

15

Tm

THỨ TƯ TUẦN THÁNH. Is 50,4-9a; Mt 26,14-25. (Không cử hành lễ Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục)

24

16

Tr

THỨ NĂM TUẦN THÁNH.
Sáng: THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU. Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21.
Chiều: THÁNH LỄ TIỆC LY. Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15.

25

17

Đ

THỨ SÁU TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Giữ chay và  kiêng thịt. Is 52,13-53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9; Ga 18,1 - 19,42. (Lễ Truyền Tin được dời sau Tuần Bát Nhật Phục Sinh).

26

18

THỨ BẢY TUẦN THÁNH
Vì Canh Thức Vượt Qua thuộc Chúa nhật Phục Sinh nên phải tránh trình bày nghi thức đó như là những giờ phút cuối cùng của Thứ Bảy Tuần Thánh (Thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16.01.1988, số 95).

CANH THỨC VƯỢT QUA

1. St 1,1—2,2 (St 1,1.26-31a).
2. St 22,1-18 (St 22,1-2.9a.10-13.15-18).
3. Xh 14,15—15,1a.
4. Is 54,5-14.
5. Is 55,1-11.
6. Br 3,9-15.32—4,4.
7. Ed 36,16-17a.18-28.
8. Rm 6,3-11.
9. Lc 24,1-12.

27

19

Tr

MÙA PHỤC SINH

CHÚA NHẬT PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4 (hay 1Cr 5,6b-8); Ga 20, 1-9 (hay Lc 24,1-12); (trong thánh lễ chiều cũng có thể đọc Lc 24,13-35).
Phải đọc hay hát Ca tiếp liên trong ngày lễ Phục Sinh, còn trong tuần Bát Nhật thì tùy ý.

III

28

20

Tr

THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,14.22-33; Mt 28,8-15.

29

21

Tr

THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,36-41; Ga 20,11-18.

30

22

Tr

THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,1-10; Lc 24,13-35.

31

23

Tr

THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,11-26; Lc 24,35-48.

 

 


Các bài viết mới hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2019- NĂM C
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5/2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2019 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG HAI NĂM 2019

Các bài viết cũ hơn
     Lịch Phụng Vụ Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng Ba Năm 2017
     Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2017
     Lịch Phụng Vụ Từ ngày 26 tháng hai đến ngày 04 tháng ba Năm 2017
     Lịch Phụng Vụ Từ ngày 19 tháng hai đến ngày 25 tháng hai Năm 2017
     Lịch Phụng Vụ Từ ngày 12 tháng hai đến ngày 18 tháng hai Năm 2017
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 20 đến 26 Tháng 11 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 13 đến 20 Tháng 11 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 06 đến 12 Tháng 11 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 18 đến 24 Tháng 9 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 11 đến 17 Tháng 9 Năm 2016