Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

LỊCH PHỤC VỤ THÁNG 8/2017

Ý CẦU NGUYỆN:
Cầu cho các nghệ nhân: Xin cho tác phẩm là thành quả của các nghệ nhân trong thời đại chúng ta, giúp tất cả chúng ta khám phá vẻ đẹp của công trình tạo dựng.

01                           

10                              

Tr                            

Thứ Ba. Thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Xh 33,7-11; 34,5b-9.28; Mt 13,36-43.

02

11

X

Thứ Tư. Lễ Thánh Êusêbiô Vercellêsi, giám mục (Tr). Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr).Xh 34,29-35; Mt 13,44-46.

03

12

X

Thứ Năm đầu tháng. Xh 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53.

04

13

Tr

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ. Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58.

05

14

X

Thứ Bảy đầu tháng. Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr). Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12. (hoặc lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a; Lc 11,27-28).

06

15

Tr

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. LỄ CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14; 2Pr 1,16-19; Mt 17,1-9. 

07

16

X

Thứ Hai. Thánh Xystô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo (Đ). Thánh Gajêtanô, linh mục (Tr). Thánh vịnh tuần II. Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21.

08

17

Tr

Thứ Ba. Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ. Ds 12,1-13; Mt 14,22-36 (hoặc Mt 15,1-2.10-14).

09

18

X

Thứ Tư. Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo (Đ)Ds 13,1-2.25─14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28.

10

19

Đ

Thứ Năm. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.

11

20

Tr

Thứ Sáu. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ. Đnl 4,32-40; Mt 16,24-28.

12

21

X

Thứ Bảy. Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr). Đnl 6,4-13; Mt 17,14-20.

13

22

X
 
 

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. 1V 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33.(Không cử hành lễ Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo và Thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo).

14

23

Đ
 
 
Tr

Thứ Hai. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ. Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27.
Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. 1Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.

15

24

Tr

Thứ Ba. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-26; Lc 1,39-56.

16

25

X

Thứ Tư. Lễ Thánh Stêphanô Hungari (Tr). Đnl 34,1-12; Mt 18,15-20.

17

26

X

Thứ Năm. Gs 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,2119,1.

18

27

X

Thứ Sáu. Gs 24,1-13; Mt 19,3-12.

19

28

X

Thứ Bảy. Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr). Gs 24,14-29; Mt 19,13-15.

20

29

X

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28. (Không cử hành Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh).

21

30

Tr

Thứ Hai. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ.
Tl 2,11-19; Mt 19,16-22.

22

1/07

Tr

Thứ Ba. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ. Is 9,1-6; Lc 1,26-38.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Đồng Tâm_H. Xuân Lộc

23

02

X

Thứ Tư. Lễ Thánh Rôsa Lima trinh nữ (Tr). Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a.

24

03

Đ

Thứ Năm. LỄ THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.

25

04

X

Thứ Sáu. Thánh Luy (Tr). Thánh Giuse Calasanz, linh mục (Tr). R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40.

26

05

X

Thứ Bảy. R 2,1-3.8-11; 4,13-17; Mt 23,1-12.

27

06

X

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I Is 22,19-23; Rm 11,33-36 Mt 16,13-20.(Không cử hành lễ Thánh Monica.)
BỔN MẠNG GIỚI HIỀN MẪU GIÁO PHẬN
Hc (Sir) 16,1-4.16-21; 1Ga 4,7-16; Lc 7,11-17 (Sách Bài Đọc Ngoại Lịch trang 99, 113 và 243).

28

07

Tr

Thứ Hai. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13-22.

29

08

Đ

Thứ Ba. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.

30

09

X

Thứ Tư. 1Tx 2,9-13; Mt 23,27-32.

31

10

X

Thứ Năm. 1Tx 3,7-13; Mt 24,42-51.

 


Các bài viết mới hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2019- NĂM C
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5/2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2019 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG HAI NĂM 2019

Các bài viết cũ hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 07
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 06- THÁNH KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG NĂM- THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TƯ 2017
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BA 2017 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     Lịch Phụng Vụ Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng Ba Năm 2017
     Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2017
     Lịch Phụng Vụ Từ ngày 26 tháng hai đến ngày 04 tháng ba Năm 2017
     Lịch Phụng Vụ Từ ngày 19 tháng hai đến ngày 25 tháng hai Năm 2017
     Lịch Phụng Vụ Từ ngày 12 tháng hai đến ngày 18 tháng hai Năm 2017