Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

THÁNG TƯ
Ý CẦU NGUYỆN:

 Cầu cho giới trẻ: Xin cho những người trẻ biết quảng đại đáp lại ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ, để có thể tận hiến cho Chúa trong đời sống linh mục hoặc đời sống thánh hiến.

 

01

05        

Tm       

Thứ Bảy đầu tháng. Gr 11,18-20; Ga 7,40-53.

02

06

Tm

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I. Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 (hoặc Ga11,3-7.17.20-27.33b-45). (Không cử hành lễ Thánh Phanxicô Paola, ẩn tu).

03

07

Tm

Thứ HaiĐn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hoặc Đn 13,41c-62); Ga 8,1-11.

04

08

Tm

Thứ Ba. Thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.

05

09

Tm

Thứ Tư. Thánh Vinh Sơn Fêrrê, linh mục. Đn 3,14-20.91-92.95 [Hr 3,14-20.24-25.28]; Ga 8,31-42.

06      

10

Tm

Thứ Năm đầu tháng. St 17,3-9; Ga 8,51-59.

07

11

Tm

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Gioan Lasan, linh mục. Gr 20,10-13; Ga 10,31-42.

08

12

Tm

Thứ Bảy. Ed 37,21-28; Ga 11,45-56.

 

TUẦN THÁNH

 

09

13        

Đ        

CHÚA NHẬT LỄ LÁ. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Thánh vịnh tuần II.
Làm phép và rước láMt 21,1-11.
Thánh lễIs 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14—27,66 (hoặc Mt 27,11-54).

7.       

09        

13        

Đ        

CHÚA NHẬT LỄ LÁ. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Thánh vịnh tuần II.
Làm phép và rước láMt 21,1-11.
Thánh lễIs 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14—27,66 (hoặc Mt 27,11-54).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Ngô Xá_H. Hòa Thanh
- Gx Xuân Bình_ H. Xuân Lộc

 

10

14

Tm

THỨ HAI TUẦN THÁNH. Is 42,1-7;          Ga 12,1-11.

 

11

15

Tm

THỨ BA TUẦN THÁNH. Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38. (Không cử hành lễ thánh Stanislaô, giám mục, tử đạo).

 

12

16

Tm

THỨ TƯ TUẦN THÁNH. Is 50,4-9a;          Mt 26,14-25.

 

13

17

 
Tr

THỨ NĂM TUẦN THÁNH.
Sáng: THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU
Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21. (Không cử hành lễ Thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo).

 

13        

17        

Tr        

THỨ NĂM TUẦN THÁNH
Chiều: THÁNH LỄ TIỆC LY.  Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15.

 

14        

18        

Đ        

THỨ SÁU TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Giữ chay và kiêng thịt. Is 52,13-53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9; Ga 18,1—19,42.  

 

15        

19        

Tm        

THỨ BẢY TUẦN THÁNH
Vì Canh Thức Vượt Qua thuộc Chúa nhật Phục Sinh nên phải tránh trình bày nghi thức đó như là những giờ phút cuối cùng của Thứ Bảy Tuần Thánh (Thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16.01.1988, số 95).

 

16                

20        

Tr        

CHÚA NHẬT PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

 

16                

20        

Tr        

CHÍNH NGÀYTHÁNH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH. Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4 (hoặc 1Cr 5,6b-8); Ga 20, 1-9 (hoặc Mt 28,1-10); (trong thánh lễ chiều cũng có thể đọc Lc 24,13-35).
Phải đọc hay hát Ca tiếp liên trong ngày lễ Phục Sinh, còn trong tuần Bát Nhật thì tùy ý.

 

17                 

21             

Tr               

THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,14.22-33; Mt 28,8-15.

18

22

Tr

THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,36-41; Ga 20,11-18.

19

23

Tr

THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,1-10; Lc 24,13-35.

20

24

Tr

THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,11-26; Lc 24,35-48.

21

25

Tr

THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,1-12; Ga 21,1-14.
(Không cử hành lễ Thánh Anselmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

22

26

Tr

THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,13-21; Mc 16,9-15.

23

27

Tr

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA. Cv 2,42-47; 1Pr 1,3-9; Ga 20,19-31. (Không cử hành lễ Thánh Giorgiô, tử đạo. Thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo).

24

28

Tr

Thứ Hai. Thánh Fiđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo (Đ). Cv 4,23-31; Ga 3,1-8.

25

29

Đ

Thứ Ba. THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20.

26

01/4

Tr

Thứ Tư. Cv 5,17-26; Ga 3,16-21.

27

02

Tr

Thứ Năm. Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.

28

03

Tr

Thứ Sáu. Thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo (Đ). Thánh Luy Grignion Montfort, linh mục (Tr).Cv 5,34-42; Ga 6,1-15.  

29

04

Tr

Thứ Bảy. Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.

30

05

Tr

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần III. Cv 2,14.22-33; 1Pr 1,17-21; Lc 24,13-35. (Không cử hành lễ Thánh Piô V, giáo hoàng).

 

 


Các bài viết mới hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2019- NĂM C
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5/2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2019 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG HAI NĂM 2019

Các bài viết cũ hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BA 2017 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     Lịch Phụng Vụ Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng Ba Năm 2017
     Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2017
     Lịch Phụng Vụ Từ ngày 26 tháng hai đến ngày 04 tháng ba Năm 2017
     Lịch Phụng Vụ Từ ngày 19 tháng hai đến ngày 25 tháng hai Năm 2017
     Lịch Phụng Vụ Từ ngày 12 tháng hai đến ngày 18 tháng hai Năm 2017
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 20 đến 26 Tháng 11 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 13 đến 20 Tháng 11 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 06 đến 12 Tháng 11 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 18 đến 24 Tháng 9 Năm 2016