Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

Lịch Phụng Vụ Tháng 9/2017

Ý CẦU NGUYỆN:

Cầu cho các giáo xứ quan tâm đến công cuộc rao giảng Tin Mừng: Xin cho các giáo xứ được tinh thần truyền giáo tác động, trở nên mối hiệp thông trong đức tin và chứng tá của lòng bác ái.

 

01         

11                   

X            

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày cầu nguyện cho việc chăm sóc Công Trình Tạo Dựng. 1Tx 4,1-8; Mt 25,1-13.

02

12

X

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc. 1Tx 4,9-11; Mt 25,14-30.

03

13

X

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27. (Không cử hành lễ Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh).  

04

14

X

Thứ Hai. 1Tx 4,13-18; Lc 4,16-30.

05

15

X

Thứ Ba. Lễ thánh Têrêsa Calcutta (Tr). 1Tx 5,1-6. 9-11; Lc 4,31-37.

06

16

X

Thứ . Cl 1,1-8; Lc 4,38-44.

07

17

X

Thứ Năm đầu tháng. Cl 1,9-14; Lc 5,1-11.

08

18

Tr

Thứ Sáu. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. Mk 5,1-4a (hoặc Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 (hoặc Mt 1,18-23).

09

19

X

Thứ Bảy. Thánh Phêrô Claver, linh mục (Tr). Cl 1,21-23; Lc 6,1-5.

10

20

X

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20.

11

21

X

Thứ Hai. Cl 1,24 ─ 2,3; Lc 6,6-11.

12

22

X

Thứ Ba. Danh Thánh Đức Maria (Tr). Cl 2,6-15; Lc 6,12-19; (hoặc lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 [hay Ep 1,3-6.11-12]; Lc 1,39-47).

13

23

Tr

Thứ Tư. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cl 3,1-11; Lc 6,20-26.

14

24

Đ

Thứ Năm. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Ds 21,4b-9; (Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.

15

25

Tr

Thứ Sáu. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (hoặc Lc 2,33-35).

16

26

Đ

Thứ Bảy. Thánh Cornêliô, giáo hoàng, và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.  1Tm 1,15-17; Lc 6,43-49.

17

27

X

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Hc 27,33-28,9; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35. (Không cử hành lễ Thánh Robertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

18

28

X

Thứ Hai. 1Tm 2,1-8; Lc 7,1-10.

19

29

X

Thứ Ba. Thánh Januariô, giám mục, tử đạo (Đ). 1Tm 3,1-13; Lc 7,11-17.

20

01/08

Đ

Thứ Tư. Lễ Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasang và các bạn tử đạo. Lễ nhớ1Tm 3,14-16; Lc 7,31-35.

21

02

Đ

Thứ Năm. THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.  Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.

22

03

X

Thứ Sáu. 1 Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3.

23

04

Tr

Thứ Bảy. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. 1Tm 6,13-16; Lc 8,4-15.

24

05

X

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a.

25

06

X

Thứ Hai. Er 1,1-6; Lc 8,16-18.

26

07

X

Thứ Ba. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ). Er 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21.

27

08

Tr

Thứ Tư. Lễ Thánh Vinhsơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớEr 9,5-9; Lc 9,1-6.

28

09

X

Thứ Năm. Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ). Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo (Đ). Kg 1,1-8; Lc 9,7-9.

29

10

Tr

Thứ Sáu. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính.   Đn 7,9-10.13-14 (hoặc Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.

30

11

Tr

Thứ Bảy. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Dcr 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45.

 

 


Các bài viết mới hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2019- NĂM C
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5/2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2019 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG HAI NĂM 2019

Các bài viết cũ hơn
     LỊCH PHỤC VỤ THÁNG 8/2017
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 07
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 06- THÁNH KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG NĂM- THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TƯ 2017
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BA 2017 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     Lịch Phụng Vụ Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng Ba Năm 2017
     Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2017
     Lịch Phụng Vụ Từ ngày 26 tháng hai đến ngày 04 tháng ba Năm 2017
     Lịch Phụng Vụ Từ ngày 19 tháng hai đến ngày 25 tháng hai Năm 2017