Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN X THƯỜNG NIÊN NĂM B

Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu đến giải phóng nhân loại khỏi quyền thống trị của ma quỷ và khai mở Nước Thiên Chúa. Nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

1.      Chúa nói: “Ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”. Xin cho mọi thành phần dân Chúa/ luôn khao khát tìm kiếm và sống thánh ý Chúa, để trở nên những môn đệ được Chúa yêu thương.

2.      “Chính Chúa sẽ giải thoát Israel cho khỏi mọi điều gian ác”. Xin cho những người tranh đấu bảo vệ công lý và sự sống/ biết cậy trông nơi Chúa để vượt thắng thử thách, hầu làm cho gia đình nhân loại ngày càng tốt đẹp hơn. 

3.      “Ông ấy bị quỷ Belgiêbút ám”. Xin cho những ai đang bị ám ảnh bởi quá khứ tội lỗi hoặc bị tổn thương, biết trao phó cuộc đời vào tình yêu quan phòng của Chúa, để tâm hồn được Chúa chữa lành và ban tặng bình an.

4.      “Tôi hy vọng rất nhiều vào Chúa”. Xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta luôn hết lòng thờ phượng Chúa, can đảm gieo trồng nhân đức mà lấn dần cỏ dại tội lỗi, để gia đình trở thành đồng lúa tươi tốt, tràn ngập ánh sáng huy hoàng của Chúa.

Lạy Chúa, Con Chúa đã đến để giải thoát chúng con khỏi ách nô lệ tội lỗi và làm chúng con trở nên con cái dấu yêu của Chúa. Xin thương ban Chúa Thánh Thần cho chúng con, giúp chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 


Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU - CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN NĂM B LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU - CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN NĂM B, LỄ CHÚA BA NGÔI
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM B
     LỜI NGUYỆN TIN HỮU CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B