Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B

 

Anh chị em thân mến,
Bằng dụ ngôn hạt giống và hạt cải được gieo, Chúa Giêsu cho thấy sức mạnh nội tại và sự phát triển lớn mạnh của Nước Trời. Chúng ta cầu xin cho Nước Chúa được hiển trị trong tâm hồn chúng ta và mọi người:

1.      “Đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh nhẫn nại, nhiệt thành gieo trồng Lời Chúa nơi các tâm hồn/ và tin tưởng, phó thác để Chúa làm hạt giống mọc lên và sinh hoa trái.  

2.      Mỗi người sẽ lãnh lấy thành quả đời sống mình, tùy mình đã làm lành hay đã làm dữ”. Xin cho các nhà giáo dục biết hướng dẫn học viên của mình/ không chỉ tìm kiếm những giá trị chóng qua, nhưng còn biết sống cho chân lý cao cả, trường tồn.

3.      “Vì nhờ đức tin, chớ không phải vì đã thấy mà chúng ta tiến bước”. Xin cho các Kitô hữu đang sống giữa số đông những người không cùng niềm tin hoặc thù nghịch/ biết tin tưởng cậy trông Chúa, để trung thành sống và làm chứng cho đức tin.

4.      “Tất cả mọi người đều phải phơi bày trước tòa án của Đức Kitô”. Xin cho tất cả chúng ta luôn nhớ đến ngày sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về đời sống mình, để nỗ lực tránh xa điều dữ/ và nhiệt thành thực thi đức ái.

Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Chúa đến thiết lập Nước Chúa giữa trần gian. Xin cho chúng con biết cộng tác với Người, để làm cho Nước Chúa được lớn lên trong tâm hồn chúng con và lan rộng đến nhiều người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 


Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN X THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU - CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN NĂM B LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU - CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN NĂM B, LỄ CHÚA BA NGÔI
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM B
     LỜI NGUYỆN TIN HỮU CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM B