Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B

Anh chị em thân mến,
Sứ mạng truyền giáo là bổn phận hàng đầu của Hội Thánh. Đây cũng là sứ mạng mà Chúa Giêsu ủy thác cho mỗi người chúng ta qua bí tích Rửa Tội. Với quyết tâm thực thi lệnh Chúa truyền, chúng ta tha thiết nguyện xin:

1.      “Các ông xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân”. Xin cho các linh mục biết noi gương Đức Kitô, ân cần thăm hỏi và chăm sóc những người đau yếu, để họ luôn cảm nhận được tình yêu, sự hiện diện và đỡ nâng của Chúa trong khổ đau.

2.      “Người truyền cho các ông đi đường, đừng mang gì”. Xin cho các nhà truyền giáo tin tưởng vào sức mạnh và tình thương vô biên của Chúa, để hân hoan lên đường với một trái tim bừng cháy đức tin và sự nhiệt thành của lòng mến.

3.      “Thiên Chúa đã tuyển chọn chúng ta để nên thánh”. Xin cho các bậc cha mẹ Công giáo/ luôn nhiệt thành sống Lời Chúa và yêu mến Thánh Thể, để giáo dục con cái nên những công dân lương thiện và những Kitô hữu đạo đức.

4.      “Chúng ta ca tụng vinh quang ân sủng của Ngài”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta/ biết biến đổi gia đình thành một cộng đoàn cầu nguyện, yêu thương và hòa thuận, để tôn vinh Chúa và làm chứng cho Ngài.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lắng nghe và thực thi Lời Chúa mỗi ngày, để cuộc đời chúng con ngày càng nên thánh thiện đẹp lòng Chúa/ và thành nhân chứng tình yêu của Chúa giữa lòng nhân thế. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 


Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM B SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN X THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU - CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN NĂM B LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU - CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN NĂM B, LỄ CHÚA BA NGÔI
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B