Suy Niệm Lời Chúa Lễ Truyền Tin-Lm. Gioan.B Nguyễn Trường Sơn
LE TRUYEN TIN.jpg Lạy Mẹ Maria, Mẹ là vẻ đẹp của hừng đông, báo hiệu và đi trước cho bình minh rạng rỡ, Mẹ đáp lại bằng hai tiếng Xin Vâng trong tâm trạng của một tôi tớ vâng phục chủ, không điều kiện, không hồ nghi. Chúng con ca tụng tiếng xin vâng của Mẹ, và xin Mẹ phù giúp cho Giáo Hội, luôn biết đáp trả bằng hai tiếng xin vâng trước Thiên Chúa.
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay Năm C-LM ĐAN VINH - HHTM
cn iii mcc.jpgLẠY CHÚA GIÊ-SU. Con thuờng hay đổ lỗi cho Thiên Chúa khi gặp phải thất bại: Khi bị mất mùa, con đổ lỗi tại Trời không ban cho mưa thuận gió hòa. Khi một người con đang ác cảm gặp phải tai ương hoạn nạn, con cho rằng họ bị Chúa phạt đáng đời! Nhưng hôm nay nhờ Lời Chúa soi dẫn, con sẽ không dám tiếp tục hiểu sai Lời Chúa nữa.
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN III MÙA CHAY NĂM C
ngon nen 3.jpgLạy Chúa, Chúa mong muốn cuộc đời chúng con sinh nhiều hoa trái thánh thiện. Xin ban ơn giúp chúng con khiêm nhường sám hối, can đảm canh tân đời sống, để được vui hưởng niềm vui cứu độ Chúa dành cho con cái trung thành.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
nguoi-cha-nhan-hau1.jpgBài Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta sống tinh thần của mùa chay là ăn năn sám hối, trở về cùng Chúa Cha là Đấng giàu lòng thương xót, để đáng được Chúa tha thứ.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
thu 6 tuan II.jpgCâu chuyện của ông Giuse loan báo cách Thiên Chúa hoàn tất chương trình cứu độ bằng mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Ki-tô và mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Ki-tô được loan báo bởi dụ ngôn vườn nho, do chính Đức Ki-tô công bố.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Mùa Chay_Thiên Thảo SJP
thứ 5 tuan II.jpgLạy Chúa, xin thứ tha muôn ngàn lần cho con! Xin tha cho tính ích kỷ vô tâm của con trước nỗi khổ của người anh em đồng loại. Xin tha cho thói ươn lười, ngại dấn thân của con trước nhu cầu của người anh em đang cần đến con.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Mùa Chay_Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, FSF.
thứ tư Tuan II.jpgLạy Chúa, tất cả chúng con được mời gọi trở thành những môn để theo Ngài trên con đường Thập giá. Xin Chúa đồng hành và nâng đỡ chúng con trên hành trình theo Ngài. Xin hướng lòng chúng con biết hy sinh phục người khác cho Chúa và vì Chúa, đặc biệt trong mùa chay thánh này.
LỄ THÁNH GIUSE_Giuse Nguyễn Văn Nghị.
giuse-01.jpgThánh Giuse đã đi vào trong kế đồ ấy một cách âm thầm, lặng lẽ, không một lời thốt ra khỏi miệng… nhưng không phải như một cỗ máy vô tri vô giác, mà như một con người đầy trách nhiệm, chăm chỉ lắng nghe và nhanh nhẹn thực thi những lời chỉ bảo: tại Belem, hay trên đường trốn sang Ai-Cập, trở về Nazaret, cần cù bên cái cưa, cái đục, khúc gỗ…