Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên - Lm GB Nguyễn Trường Sơn
cn20tna.jpg
Niềm vui của người phụ nữ 18 năm cắm mặt xuống đất, giờ bà được ngước lên, và diễm phúc người đầu tiên bà nhìn thấy là chính Chúa Giêsu.
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXX Thường Niên Năm A - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
CSG.jpg
Cuộc sống con người bận rộn với công ăn việc làm và những lo toan hằng ngày, chúng ta có thể yêu Chúa hết lòng như Chúa đòi hỏi không?
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên - Nt . Thiên Thảo SJP
kho tàng.jpg
Con người hôm nay rất quan tâm đến vấn đề của cải, và có khi còn đặt của cải ở một vị trí rất cao trong đời sống thường ngày
Truyền hình trực tiếp Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo - Giáo Phận Xuân Lộc
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXIX Thường Niên Năm A - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
c.jpg
Con người thường bị sự ích kỷ và lòng tham chi phối, bị cuốn hút vào việc tìm kiếm những của ở thế gian này và muốn biến nó thành của riêng mình
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên - Đa-minh Trần văn Tân, SJ.

2011.jpg

Theo Chúa xa xa với những bước chân nửa vời thì làm sao có thể đi tới cùng được.

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên_Nt . Anna Kim Luyến SSS
CHÚA GS.jpgSống giữa thế giới đang có nguy cơ xa lìa ơn cứu độ của Thiên Chúa, người Kitô hữu chúng ta phải ghi khắc trong tâm những lời giảng dạy của Chúa hôm nay: đừng sống giả hình và cũng đừng sợ ai ngoài một mình Thiên Chúa, Đấng luôn quan phòng trên tất cả mọi sự, để chúng ta có thể làm chứng về tình yêu Chúa trước mặt mọi người.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
CHUA RAO GIANG CHO DAM DONG.jpg
Quên ơn huệ và tình yêu Thiên Chúa, hay nói cách khác, khi bị cắt đứt khỏi nguồn gốc và cùng đích, là ơn huệ và tình yêu Thiên Chúa, Lề Luật chỉ còn là chữ viết và sẽ trở thành tai họa, tai họa cho sự sống