Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

THÁNG 06

THÁNH KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Ý CẦU NGUYỆN:

Cầu cho việc hủy bỏ nạn buôn bán vũ khí: Xin cho những nhà lãnh đạo các quốc gia biết dùng những biện pháp hữu hiệu để chấm dứt việc buôn bán vũ khí, là nguyên nhân tạo nên biết bao nạn nhân vô tội.

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

01            

07            

Đ            

Thứ Năm đầu tháng. Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ. Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.

02

08

Tr

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ). Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.

03

09

Đ
 
 
Đ

Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.  Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.
Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. St 11,1-9 (hoặc Xh 19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.

04

10

Đ

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23. Đọc hay hát Ca tiếp liên.

LƯU Ý:

Sau Chúa nhật Hiện Xuống, Nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong lễ nghi an táng, Nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô hữu là một cuộc Vượt Qua đích thực (CE 372 và Thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16/01/1988, số 99).
Ngoài Mùa Phục Sinh, không được đặt và đốt Nến Phục Sinh trên cung thánh.
MÙA THƯỜNG NIÊN(Sau Chúa nhật Hiện Xuống)

 05            

11            

Đ            

Thứ Hai. Tuần IX Thường Niên. Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Thánh vịnh tuần I. Tb 1,3; 2,1a-8; Mc 12,1-12.

06

12

X

Thứ Ba. Thánh Nobertô, giám mục (Tr). Tb 2,9-14; Mc 12,13-17.

07

13

X

Thứ Tư. Tb 3,1-11a.16-17a; Mc 12,18-27.

08

14

X

Thứ Năm. Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-9; Mc 12,28b-34.

09

15

X

Thứ Sáu. Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Tb 11,5-17; Mc 12,35-37.

10

16

X

Thứ Bảy. Tb 12,1.5-15.20; Mc 12,38-44.

11

17

Tr

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).  Xh 34,4b-6.8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18. (Không cử hành lễ Thánh Barnaba, tông đồ).

12

18

X

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. 2Cr 1,1-7; Mt 5,1-12.

13

19

Tr
 

Thứ Ba. Lễ Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2Cr 1,18-22; Mt 5,13-16.

14

20

X

Thứ Tư. 2Cr 3,4-11; Mt 5,17-19.

15     

21

X

Thứ Năm. 2Cr 3,15 ─ 4,1.3-6; Mt 5,20-26.

16

22

X

Thứ Sáu. 2Cr 4,7-15; Mt 5,27-32.

17

23

X

Thứ Bảy. 2Cr 5,14-21; Mt 5,33-37.

Ngày giỗ :Đức cha Giuse LÊ VĂN ẤN (1974)

18

24

Tr

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Đnl 8,2-3.14b-16a; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58. Có thể đọc hay hát Ca tiếp liên tùy ý

19

25

X

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III. Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr). 2Cr 6,1-10; Mt 5,38-42.

20

26

X

Thứ Ba. 2Cr 8,1-9; Mt 5,43-48.

21

27

Tr

Thứ Tư. Lễ Thánh Luy Gonzaga, tu sĩ. Lễ nhớ.  2Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18.

22

28

X

Thứ Năm. Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo và thánh Tôma More, tử đạo (Đ). 2Cr 11,1-11; Mt 6,7-15.

23

29

Tr
 

Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. Đnl 7,6-11; 1Ga 4,7-16; Mt 11,25-30. 
Chiều: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

PVGK – Kinh chiều II của Lễ Thánh Tâm.

26

01/06

Tr

Thứ Bảy. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80. (Không cử hành lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ).

25

02

X

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV.  Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33.
Giới Trẻ Cử Hành Lễ Bổn Mạng

Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh (+1859)

26

03

X

Thứ Hai. St 12,1-9; Mt 7,1-5.

27

04

X

Thứ Ba. Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14.

28

05

Đ
 
Đ

Thứ Tư. Lễ thánh Irênê, giám mục, tử đạo.Lễ nhớSt 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20.
Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.

29

06

Đ

Thứ Năm. THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.
BỔN MẠNG BAN HÀNH GIÁO GIÁO PHẬN30

07

X

Thứ Sáu. Các Thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (Đ). St 17,1.9-10,15-22; Mt 8,1-4.

 

 


Các bài viết mới hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2019- NĂM C
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5/2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2019 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG HAI NĂM 2019

Các bài viết cũ hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG NĂM- THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TƯ 2017
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BA 2017 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     Lịch Phụng Vụ Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng Ba Năm 2017
     Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2017
     Lịch Phụng Vụ Từ ngày 26 tháng hai đến ngày 04 tháng ba Năm 2017
     Lịch Phụng Vụ Từ ngày 19 tháng hai đến ngày 25 tháng hai Năm 2017
     Lịch Phụng Vụ Từ ngày 12 tháng hai đến ngày 18 tháng hai Năm 2017
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 20 đến 26 Tháng 11 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 13 đến 20 Tháng 11 Năm 2016