Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

THÁNG NĂM

THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ

Ý CẦU NGUYỆN:

Cầu cho các Kitô hữu Phi Châu, những chứng nhân của hòa bình: Xin cho các Kitô hữu Phi Châu trở nên những người kiến tạo sự hòa giải, công lý và hòa bình, theo gương Đức Giêsu là Đấng giàu lòng thương xót.

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

“Các tín hữu hãy nhớ rằng, lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ”(GH 67).

 

01                 

06                   

Tr                  

Thứ Hai. Thánh Giuse thợ (Tr). Cv 6,8-15; Ga 6,22-29; (hoặc lễ về thánh Giuse: St 1,26—2,3 [hay Cl 3,14-15.17.23-24]; Mt 13,54-58).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx An Bình_H. Biên Hòa
- Gx Bình Minh_ H. Gia Kiệm
- Gx Xuân Long_H. An Bình
- Gx Xuân Mỹ_H. Xuân Lộc
- Gx Xuân Quế_H. Xuân Lộc

02

07

Tr

Thứ Ba. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 7,51—8,1a; Ga 6,30-35.

03

08

Đ

Thứ Tư. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.

04

09

Tr

Thứ Năm đầu tháng. Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.

05

10

Tr

Thứ Sáu đầu tháng. Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.

06

11

Tr

Thứ Bảy đầu tháng. Cv 9,31-42; Ga 6,60-69.

07

12

Tr

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần IV. CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNHCầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Cv 2,14a.36-41; 1Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10.

08

13

Tr

Thứ Hai. Cv 11,1-18;  Ga 10,11-18.

09

14

Tr

Thứ Ba. Cv 11,19-26;   Ga 10,22-30.

10

15

Tr

Thứ Tư. Cv 12,24─13,5a; Ga 12,44-50.

11

16

Tr

Thứ Năm. Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.

12

17

Tr

Thứ Sáu. Thánh Nêrêô và Thánh Achilêô, tử đạo (Đ). Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ). Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.

13

18

Tr 
 

Thứ Bảy. Đức Mẹ Fatima (Tr).  Cv 13,44-52; Ga 14,7-14. (hoặc lễ về Đức Mẹ: Is 61,9-11;    Lc 11, 27-28).

14

19

Tr

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần ICv 6,1-7; 1Pr 2,4-9 ; Ga 14,1-12. (Không cử hành lễ Thánh Mathia, tông đồ).

15

20

Tr

Thứ Hai. Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.

16

21

Tr

Thứ Ba. Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.

17

22

Tr

Thứ Tư. Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.

18

23

Tr

Thứ Năm. Lễ thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.

19

24

Tr

Thứ Sáu. Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.

20

25

Tr

Thứ Bảy. Thánh Bênarđinô Siêna, linh mục (Tr). Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.

21

26

Tr

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần II. Cv 8,5-8.14-17; 1Pr 3,15-18; Ga 14,15-21. (Không cử hành lễ Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục và các bạn, tử đạo).

22

27

Tr

Thứ Hai. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr). Cv 16,11-15; Ga 15,26—16,4a.

23

28

Tr

Thứ Ba. Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.

24

29

Tr

Thứ Tư. Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.

25

30

Tr

Thứ Năm. Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ (Tr). Cv 18,1-8; Ga 16,16-20.

26

01/05

Tr

Thứ Sáu. Thánh Philipphê Nêri, linh mụcLễ nhớ. Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a.

27

02

Tr
 
Tr

Thứ Bảy. Thánh Augustinô, giám mục Cantuariô (Tr). Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.
Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN. Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.

28

03

Tr

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20.
Ngày thánh Phaolô Trần Văn Hạnh tử đạo (1859 – Tại Chí Hòa)  - Giáo xứ Tân Triều.

29

04

Tr

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III. Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.

30

05

Tr

Thứ Ba. Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.

31

06

Tr

Thứ Tư. ĐỨC BÀ ĐI VIẾNG BÀ THÁNH ISAVE. Lễ kính. Xp 3,14-18a (hoặc Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56.Các bài viết mới hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2019- NĂM C
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5/2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2019 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG HAI NĂM 2019

Các bài viết cũ hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TƯ 2017
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BA 2017 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     Lịch Phụng Vụ Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng Ba Năm 2017
     Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2017
     Lịch Phụng Vụ Từ ngày 26 tháng hai đến ngày 04 tháng ba Năm 2017
     Lịch Phụng Vụ Từ ngày 19 tháng hai đến ngày 25 tháng hai Năm 2017
     Lịch Phụng Vụ Từ ngày 12 tháng hai đến ngày 18 tháng hai Năm 2017
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 20 đến 26 Tháng 11 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 13 đến 20 Tháng 11 Năm 2016
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 06 đến 12 Tháng 11 Năm 2016