Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

Lịch Phụng Vụ Tháng 10/2017

Ý CẦU NGUYỆN:

Cầu cho quyền lợi và của người lao động và thất nghiệp: Xin cho giới lao động được kính trọng, quyền lợi của họ được bảo đảm, và cho những người thất nghiệp cũng có thể đóng góp vào việc xây dựng lợi ích chung.


1

12-08

X

Chúa Nhật XXVI Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần II
Được mừng trọng thể Lễ Đức Mẹ Mân Côi 

2

13-08

Tr

Thứ Hai tuần XXVI Mùa Thường Niên
Lễ nhớ các Thiên thần hộ thủ

3

14-08

X

Thứ Ba tuần XXVI Mùa Thường Niên

4

15-08

Tr

Thứ Tư tuần XXVI Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Phanxicô Assisi
Tết Trung Thu, cầu cho thiếu nhi

5

16-08

X

Thứ Năm tuần XXVI Mùa Thường Niên. Đầu Tháng

6

17-08

X

Thứ Sáu tuần XXVI Mùa Thường Niên. Đầu Tháng
Thánh Brunô, linh mục

7

18-08

Tr

Thứ Bảy tuần XXVI Mùa Thường Niên. Đầu Tháng
Lễ nhớ Đức Mẹ Mân Côi

8

19-08

X

Chúa Nhật XXVII Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần III

9

20-08

X

Thứ Hai tuần XXVII Mùa Thường Niên
Thánh Điônixiô, Gm. và các bạn tử đạo; Thánh Gioan Lêônarđô, Lm

10

21-08

X

Thứ Ba tuần XXVII Mùa Thường Niên

11

22-08

X

Thứ Tư tuần XXVII Mùa Thường Niên
Thánh Gioan XXIII, Giáo hoàng

12

23-08

X

Thứ Năm tuần XXVII Mùa Thường Niên

13

24-08

X

Thứ Sáu tuần XXVII Mùa Thường Niên

14

25-08

X

Thứ Bảy tuần XXVII Mùa Thường Niên
Thánh Calixtô Gh, tử đạo

15

26-08

X

Chúa Nhật XXVIII Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần IV

16

27-08

X

Thứ Hai tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Thánh Hedviga, nữ tu và Thánh Magarita Maria Alacoque, Trinh nữ

17

28-08

Đ

Thứ Ba tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Inhaxiô thành Antiôkia, Giám mục, Tử đạo

18

29-08

Đ

Thứ Tư tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Lễ kính Thánh Luca, Thánh sử
2Tm 4, 9-17a; Lc 10, 1-9

19

30-08

X

Thứ Năm tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Thánh Isaac Jogues và Gioan de Brebeuf và các bạn tử đạo, Thánh Phaolô Thánh Giá, Lm

20

01-09

X

Thứ Sáu tuần XXVIII Mùa Thường Niên

21

02-09

X

Thứ Bảy tuần XXVIII Mùa Thường Niên

22

03-09

X

Chúa Nhật XXIX Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần I
Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc truyền giáo.
(Được cử hành lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc).

23

04-09

X

Thứ Hai tuần XXIX Mùa Thường Niên
Thánh Gioan Capestranô, Lm

24

05-09

X

Thứ Ba tuần XXIX Mùa Thường Niên
Thánh Antôn Maria Claret, Gm

25

06-09

X

Thứ Tư tuần XXIX Mùa Thường Niên

26

07-09

X

Thứ Năm tuần XXIX Mùa Thường Niên

27

08-09

X

Thứ Sáu tuần XXIX Mùa Thường Niên

28

09-09

Đ

Thứ Bảy tuần XXIX Mùa Thường Niên
Lễ kính Th. Simon và Thánh Giuđa, Tông đồ

29

10-09

X

Chúa Nhật XXX Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần II

30

11-09

X

Thứ Hai tuần XXX Mùa Thường Niên

31

12-09

X

Thứ Ba tuần XXX Mùa Thường Niên

 


Các bài viết mới hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2019- NĂM C
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5/2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2019 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG HAI NĂM 2019

Các bài viết cũ hơn
     Lịch Phụng Vụ Tháng 9/2017
     LỊCH PHỤC VỤ THÁNG 8/2017
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 07
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 06- THÁNH KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG NĂM- THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TƯ 2017
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BA 2017 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     Lịch Phụng Vụ Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng Ba Năm 2017
     Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2017
     Lịch Phụng Vụ Từ ngày 26 tháng hai đến ngày 04 tháng ba Năm 2017