Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

  LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12/2017

MÙA VỌNG

Mùa Vọng có hai đặc tính: vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng Sinh, trong lễ này, kính nhớ đến việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, Mùa Vọng được coi như mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi” (AC 39).
LƯU Ý:
1. Trong Mùa Vọng, có thể sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác và chưng hoa trên bàn thờ, trong mức độ phù hợp với tính chất của mùa phụng vụ này. Tuy nhiên phải liệu sao để đừng đi trước niềm vui tràn đầy của lễ Giáng Sinh (CE 236).
2. Các ngày trong tuần từ đầu Mùa Vọng cho đến hết ngày 16 tháng 12:
a. không được cử hành lễ cầu hồn hàng ngày (IM 381);
b. chỉ cử hành các lễ tùy nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thật sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376);
c. được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).
3. Khi cử hành Bí tích Hôn Phối trong cũng như ngoài thánh lễ, vẫn đọc lời cầu nguyện cho đôi tân hôn. Nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (OCM, số 32).

THÁNG MƯỜI HAI 2017
 

01               

14               

X               

Thứ Sáu đầu thángĐn 7,2-14; Lc 21,29-33.

02

15

X

Thứ Bảy đầu tháng. Đn 7,15-27; Lc 21,34-36.

03
[12]

16
  [10]

Tm

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần I. Bài đọc Chúa Nhật: NĂM B. Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7; 1Cr 1,3-9; Mc 13,33-37 (Không cử hành lễ Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục).

04

17

Tm

Thứ Hai. Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Is 2,1-5 (hay Is 4,2-6); Mt 8,5-11.

5

18

Tm

Thứ Ba. Is 11,1-10; Lc 10,21-24.

6

19

Tm

Thứ Tư. Thánh Nicôla, giám mục (Tr). Is 25,6-10a; Mt 15,29-37.

7

20

Tr

Thứ Năm đầu tháng. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27.

8

21

Tr

Thứ Sáu. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.

09

22

Tm

Thứ Bảy. Thánh Gioan Điđacô (Tr). Is 30,19-21.23-26; Mt 9,35 – 10,1.6-8.

10

23

Tm

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần II. Is 40,1-5.9-11; 2Pr 3,8-14; Mc 1,1-8.

11

24

Tm

Thứ Hai. Thánh Đamasô I, giáo hoàng (Tr). Is 35,1-10; Lc 5,17-26.

12

25

Tm

Thứ Ba. Đức Mẹ Guadalupe (Tr). Is 40,1-10; Mt 18,12-14.

13

26

Đ

Thứ Tư. Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Is 40,25-31; Mt 11,28-30.

14

27

Tr

Thứ Năm. Thánh Gioan Thánh giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 41,13-20; Mt 11,11-15.

15

28

Tm

Thứ Sáu. Is 48,17-19; Mt 11,16-19.

LƯU Ý:
Các ngày thứ Sáu, có thể thay việc kiêng thịt bằng một việc đạo đức hay một việc từ thiện bác ái, như: đọc hay nghe một đoạn Lời Chúa, làm một việc hãm mình đền tội, bố thí cho người nghèo, làm một việc công ích, v.v….  (Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, khóa họp tháng 04.1991).

16

29

Tm

Thứ Bảy. Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.

17

30

Tm

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNGThánh vịnh tuần III. Hôm nay có thể dùng lễ phục màu hồngIs 61,1-2a.10-11; 1Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28. 

18

1.11

Tm

Thứ Hai. Gr 23,5-8; Mt 1,18-24.

19

02

Tm

Thứ Ba. Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25.

20

03

Tm

Thứ Tư. Is 7,10-14; Lc 1,26-38.

21

04

Tm

Thứ Năm. Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.

22

05

Tm

Thứ Sáu. 1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.

23

06

Tm

Thứ Bảy. Thánh Gioan Kêty, linh mục. Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.

24
 
 
 

07

Tm
 
 
Tr

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần IV. 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38.
ChiềuLỄ VỌNG GIÁNG SINH. Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (hoặc Mt 1,18-25).

MÙA GIÁNG SINH

Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: đó là Mùa Giáng Sinh” (AC 32).

25             

08                

Tr                

Thứ Hai. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Lễ đêm: Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.
Lễ rạng đông: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15--20.
Lễ ban ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14).

26

09

Đ

Thứ Ba. NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính. Cv 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22.

27

10

Tr

Thứ Tư. NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8.

28

11

Đ

Thứ Năm. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 1Ga 1,5–2,2; Mt 2,13-18.

29

12

Tr

Thứ Sáu. NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo. 1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.

30

13

Tr

Thứ Bảy. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. 1Ga 2,12-17; Lc 2,36-40

31

14

Tr

CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Lễ kính. St 15,1-6; Dt 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22.39-40. (Ấn bản I: Hc 3,3-7.14-17a; Cl 3,12-21) (Không cử hành lễ thánh Silvester I, giáo hoàng).

 


Các bài viết mới hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2019- NĂM C
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5/2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2019 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG HAI NĂM 2019

Các bài viết cũ hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11/2017
     Lịch Phụng Vụ Tháng 10/2017
     Lịch Phụng Vụ Tháng 9/2017
     LỊCH PHỤC VỤ THÁNG 8/2017
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 07
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 06- THÁNH KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG NĂM- THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TƯ 2017
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BA 2017 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     Lịch Phụng Vụ Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng Ba Năm 2017