Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2019

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
 

Thánh Giuse là bổn mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp phần vào công việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.
 

01
[03]          

25
[01]          

X          

Thứ Sáu đầu thángHc 6,5-17; Mc 10,1-12.

02

26

X

Thứ Bảy đầu tháng. Hc 17,1-13 [Hl 17,1-15]; Mc 10,13-16.

03

27

X

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Hc 27,4-7; 1Cr 15,54-58; Lc 6,39-45.

04

28

X

Thứ Hai. Thánh Casimirô (Tr). Hc 17,24-29; Mc 10,17-27.

05

29

X

Thứ Ba. Hc 35,1-12; Mc 10,28-31.

 

MÙA CHAY

“Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).

LƯU Ý:
1. Trong Mùa Chay, không được chưng hoa trên bàn thờ và chỉ được dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa nhật IV và các ngày lễ trọng cùng lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong Chúa nhật IV này (CE 41; 252; 300).
2. Các ngày trong tuần Mùa Chay:
a. Không được cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
b. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374).
c. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:

1.      Các Giờ Kinh Phụng Vụ:

a. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.
b. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: Sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (xem Văn kiện trình bày và quy định CGKPVsố 238-239).

2.      Thánh lễ

Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).
3. Trong thánh lễ và CGKPV, bỏ không đọc Allêluia mỗi khi gặp.
4. Trong các lễ trọng và lễ kính, cũng như trong các cử hành riêng biệt, có đọc thánh thi “Lạy Thiên Chúa” (TE DEUM) và kinh Vinh Danh.
5. Khi cử hành Bí tích Hôn Phối trong cũng như ngoài thánh lễ, vẫn đọc lời cầu nguyện cầu cho đôi tân hôn, nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (OCM, số 32).

06          

01
[02]          

Tm         

Thứ Tư. LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt. Thánh vịnh tuần IV. Ge 2,12-18; 2Cr 5,206,2; Mt 6,1-6.16-18.


LƯU Ý:
* Về luật giữ chay và kiêng thịt

a.      Giáo luật điều 1251 dạy: “Thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt.”

b.      Tuổi giữ chay, theo Giáo Luật, điều 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, và điều 97 khoản 1 quy định: “Ai đã đến 18 tuổi trọn thì là thành niên.”

c.      Luật kiêng thịt “buộc những người từ 14 tuổi trọn” (Giáo Luật điều 1252).

* Về việc làm phép và xức tro

a.      Tro làm phép hôm nay được đốt từ những lá đã được làm phép năm trước.

b.      Trong thánh lễ, sau bài Tin Mừng và bài giảng thì làm phép và xức tro. Vì vậy bỏ phần sám hối đầu lễ.

c.      Cũng có thể làm phép và xức tro ngoài thánh lễ. Trong trường hợp này, nếu tiện thì cử hành Phụng Vụ Lời Chúa, gồm ca nhập lễ, lời nguyện, các bài đọc với các bài ca như trong thánh lễ. Tiếp đến là bài giảng rồi làm phép và xức tro. Nghi thức kết thúc bằng lời nguyện cho mọi người, tức lời nguyện các tín hữu.

d.      Ở Việt Nam, Tòa Thánh cho phép chủ tế được dùng những người không có chức thánh giúp xức tro.

07          

02          

Tm          

Thứ Năm đầu tháng. Thứ Năm sau lễ Tro. Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo.[1] Đnl 30,15-20;  Lc 9,22-25.

08

03

Tm

Thứ  Sáu sau lễ Tro. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ. Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.

09

04

Tm

Thứ Bảy sau lễ Tro. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu. Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.

10

05

Tm

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I. Đnl 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13.

11

06

Tm

Thứ Hai. Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.

12

07

Tm

Thứ Ba. Is 55,10-11; Mt 6,7-15.

13

08

Tm

Thứ Tư. Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.

Kỷ niệm 6 năm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng (2013).

14

09

Tm

Thứ Năm. Et 14,1.3-5.12-14 [Hl 4,17k-m.r-t]; Mt 7,7-12.

15

10

Tm

Thứ Sáu. Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.

16

11

Tm

Thứ Bảy. Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.

17

12

Tm

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần II. St 15,5-12.17-18; Pl 3,17-4,1 (hay Pl 3,20-4,1); Lc 9,28b-36. (Không cử hành lễ thánh Patriciô, giám mục.)

18

13

Tm

Thứ Hai. Thánh Cyrilô, giám mục Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh. Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.

19

14

Tr

Thứ Ba. THÁNH GIUSE BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (hay Lc 2,41-51a).

20

15

Tm

Thứ Tư. Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.

21

16

Tm

Thứ Năm. Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

22

17

Tm

Thứ Sáu. St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.

23

18

Tm

Thứ Bảy. Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục. Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.

24

19

Tm

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần III. Xh 3,1-8a.13-15; 1Cr 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9.[2]

25

20

Tr

Thứ Hai. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng. Is 7,10-14; 8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38. 
LƯU Ý: Trong Thánh Lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì bái gối (IM 137).

26

21

Tm

Thứ Ba. Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.

27

22

Tm

Thứ Tư. Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

28

23

Tm

Thứ Năm. Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.

29

24

Tm

Thứ Sáu. Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.

30

25

Tm

Thứ Bảy. Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.

31

26

Tm

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần IV. Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. Gs 5,9a.10-12; 2Cr 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32.


 Các bài viết mới hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2019- NĂM C
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5/2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2019

Các bài viết cũ hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG HAI NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2018
     Lịch Phụng Vụ Tháng Tám Năm 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ -THÁNG 6 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 05/2018
     LỊCH PHỤNG VỤ- THÁNG 4 NĂM 2018