Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

LỊCH PHỤNG VỤ- THÁNG 4 NĂM 2018 

Ý CẦU NGUYỆN:

Cầu cho những người chịu trách nhiệm về kinh tế: Xin cho những nhà kinh tế thế giới được can đảm chống lại mô hình kinh tế có tính loại trừ và biết mở ra những lối đi mới.
MÙA PHỤC SINH
“Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục Sinh đến Chúa nhật Hiện Xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi, như một ngày lễ duy nhất, hơn thế, như một ‘Đại Chúa Nhật’. Đặc biệt, trong những ngày này hát Alleluia.” (AC 22).

01[04]          

16
[02]          

Tr          

CHÚA NHẬT PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

 

01                    

16                    

Tr                    

CHÍNH NGÀYTHÁNH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH. Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4 (hay1Cr 5,6b-8); Ga 20, 1-9 (hay Mc 16,1-8; trong thánh lễ chiều cũng có thể đọc Lc 24,13-35).
Phải đọc hay hát Ca tiếp liên trong ngày lễ Phục Sinh, còn trong tuần Bát Nhật thì tùy ý.

 02

17

Tr

THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.  (Không cử hành lễ Thánh Phanxicô Paola, ẩn tu.) Cv 2,14.22-33; Mt 28,8-15.

03

18

Tr

THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,36-41; Ga 20,11-18.

04

19

Tr

THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. (Không cử hành lễ Thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.) Cv 3,1-10; Lc 24,13-35.

05

20

Tr

THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. (Không cử hànhthánh Vinh Sơn Ferrê, linh mục.) Cv 3,11-26; Lc 24,35-48.


06

21

Tr

THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,1-12; Ga 21,1-14.

07

22

Tr

THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. (Không cử hành lễ thánh Thánh Gioan Baotixita Lasalle, linh mục.) Cv 4,13-21; Mc 16,9-15.

08

23

Tr

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA. Cv 4,32-35; 1Ga 5,1-6; Ga 20,19-31. (Không cử hành lễ Thánh Stanislaô, giám mục, tử đạo).

09

24

Tr

Thứ HaiLỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng. Is 7, 10-14; 8,10; Dt 10, 4-10; Lc 1, 26-38.
LƯU Ý: Trong thánh lễ, khi đọc kinh tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì bái gối (IM 137).

10

25

Tr

Thứ Ba. Thánh vịnh tuần IICv 4,32-37; Ga 3,7b-15.

11

26

Đ

Thứ Tư. Thánh Stanislaô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Cv 5,17-26; Ga 3,16-21.

12

27

Tr

Thứ Năm. Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.

13

28

Tr

Thứ Sáu. Thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Cv 5,34-42; Ga 6,1-15.

14

29

Tr

Thứ Bảy. Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.

15

30

Tr

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần III. Cv 3,13-15.17-19; 1Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48.

16

1/3

Tr

Thứ Hai. Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.

17

02

Tr

Thứ Ba. Cv 7,51—8,1a; Ga 6,30-35.

18

03

Tr

Thứ Tư. Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.

19

04

Tr

Thứ Năm. Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.

20

05

Tr

Thứ Sáu. Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.

21

06

Tr

Thứ Bảy. Thánh Anselmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Cv 9,31-42; Ga 6,60-69.

22

07

Tr

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần IV. CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNHCầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18.

23

08

Tr

Thứ Hai. Thánh Giorgiô, tử đạo (Đ). Thánh Adalbertô, giám mục, tử đạo (Đ).Cv 11,1-18;  Ga 10,1-10.

24

09

Tr

Thứ Ba. Thánh Fiđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo (Đ). Cv 11,19-26;   Ga 10,22-30.

25

10

Đ

Thứ Tư. THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20.

26

11

Tr

Thứ Năm. Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.

27

12

Tr

Thứ Sáu. Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.

28

13

Tr 
 

Thứ Bảy. Thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo (Đ). Thánh Luy Maria Grignion Monfort, linh mục (Tr). Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.

29

14

Tr

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần I. Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8. (Không cử hành lễ Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh)

30

15

Tr

Thứ Hai. Thánh Piô V, giáo hoàng. Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.

 


Các bài viết mới hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2019- NĂM C
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5/2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2019 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG HAI NĂM 2019

Các bài viết cũ hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ- THÁNG 3 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ- THÁNG HAI NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG GIÊNG NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12/2017
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11/2017
     Lịch Phụng Vụ Tháng 10/2017
     Lịch Phụng Vụ Tháng 9/2017
     LỊCH PHỤC VỤ THÁNG 8/2017
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 07
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 06- THÁNH KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU