Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11 NĂM 2018

Ý CẦU NGUYỆN:

Cầu cho việc phục vụ hòa bình: Xin cho ngôn ngữ của tình yêu và đối thoại lướt thắng thứ ngôn ngữ của đối đầu, xung khắc.

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

01
[11]          

24
[9]          

Tr          

Thứ Năm đầu thángCÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.


LƯU Ý:

Về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa
1. Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.
2. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa trang, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày chỉ được hưởng một lần mà thôi).
3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 29).

02          

25          

Tm          

Thứ Sáu đầu thángCẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG).
Lễ I : Rm 6,3-9; Ga 6,51-59.
Lễ II : Kn 3,1-9; Lc 23,33.39-43.
Lễ III : Rm 5,4-11; Ga 17,24-26.

Theo Tông Hiến ngày 10.8.1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với hai lễ này).
 

03          

26          

X          

Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Martinô Porres. tu sĩ (Tr). Pl 1,18-26; Lc 14,1.7-11.

04

27

X

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Đnl 6,2-6; Dt 7,23-28; Mc 12,28b-34. (Không cử hành lễ Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục).

05

28

X

Thứ Hai. Pl 2,1-4Lc 14,12-14.

06

29

X

Thứ Ba. Pl 2,5-11Lc 14,15-24.

07

30

X

Thứ Pl 2,12-18Lc 14,25-33.

08

1/10

X

Thứ NămPl 3,3-8aLc 15,1-10.

09

02

Tr

Thứ Sáu. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. Ed 43,1-2.4-7a; Ga 2,13-22 (Sách Bài Đọc Ngoại Lịch, tr. 8, 15).

10

03

Tr

Thứ BảyThánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Pl 4,10-19; Lc 16,9-15.

11

04

X

 

 CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. 1V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44 (hay Mc 12,41-44). (Không cử hành lễ thánh Martinô, giám mục).

12

05

Đ

Thứ HaiThánh Jôsaphat, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Tt 1,1-9Lc 17,1-6.

13

06

X

Thứ Ba. Tt 2,1-8.11-14; Lc 17,7-10.

14

07

X

Thứ Tt 3,1-7; Lc 17,11-19.

15

08

X

Thứ NămThánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr)Plm 7-20Lc 17,20-25.

16

09

X

Thứ SáuThánh Margarita Scotland (Tr). Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr). 2Ga 4-9;Lc 17,26-37.

17

10

Tr

Thứ BảyThánh nữ Êlisabét Hungari. Lễ nhớ. 3Ga 5-8Lc 18,1-8.

18

11

X

 

 

Đ

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Đn 12,1-3; Dt 10,11-14.18; Mc 13,24-32.

Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM [HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991]. Kn 3,1-9; 2Tm 2,8-13; 3,10-12; Lc 9,23-26 (Sách Bài Đọc Ngoại Lịch trang 41, 48 và 52).

19

12

X

Thứ HaiKh 1,1-4; 2,1-5a; Lc 18,35-43.

20

13

X

Thứ Ba. Kh 3,1-6.14-22Lc 19,1-10.

21

14

Tr

Thứ Tư. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50.

22

15

Đ

Thứ Năm . Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Kh 5,1-10Lc 19,41-44.

23

16

X

Thứ Sáu. Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr). Kh 10,8-11; Lc 19,45-48.

24

17

Đ

Thứ BảyCÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng(CD 878/90). Kn 3,1-9; 2Tm 2,8-13; 3,10-12; Lc 9,23-26. (Sách Bài Đọc Ngoại Lịch trang 41, 48 và 52).    

25

18

Tr

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33b-37. (Không cử hành lễ thánh Catarina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo).

26

19

X

Thứ HaiThánh vịnh tuần II. Kh 14,1-3.4b-5; Lc 21,1-4

27

20

X

Thứ Ba. Kh 14,14-19Lc 21,5-11.

28

21

X

Thứ Kh 15,1-4Lc 21,12-19.

29

22

X

Thứ NămKh 18,1-2.21-23; 19,1-3.9aLc 21,20-28.

30

23

Đ

Thứ Sáu. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.

 


Các bài viết mới hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2019- NĂM C
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5/2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2019 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG HAI NĂM 2019

Các bài viết cũ hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2018
     Lịch Phụng Vụ Tháng Tám Năm 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ -THÁNG 6 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 05/2018
     LỊCH PHỤNG VỤ- THÁNG 4 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ- THÁNG 3 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ- THÁNG HAI NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG GIÊNG NĂM 2018