Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

LỊCH PHỤNG VỤ -THÁNG 6 NĂM 2018

Ý CẦU NGUYỆN:

Cầu cho các trang mạng xã hội: Xin cho các trang mạng xã hội dành ưu tiên cho tình liên đới và việc học biết tôn trọng sự khác biệt với người khác.
THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

01/06                    

18/04                    

Đ             

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ. 1Pr 4,7-13; Mc 11,11-26.
Kỷ Niệm Ngày Tấn Phong Giám Mục (2017)
Đức Cha GIOAN ĐỖ VĂN NGÂN
Giám mục phụ tá Giáo Phận Xuân Lộc

02

19

X

Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ)Gđ 17.20b-25; Mc 11,27-33.

03

20

Tr

CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Xh 24,3-8; Dt 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26. (Không cử hành lễ thánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo).

04

21

X

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần I. 2Pr 1,2-7; Mc 12, 1-12.

05

22

Đ

Thứ Ba. Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 2Pr 3,12-15a.17-18; Mc 12,13-17

06

23

X

Thứ Tư. Thánh Nobertô, giám mục (Tr). 2Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27.

07

24

X
 

Thứ Năm đầu tháng. 2Tm 2,8-15; Mc 12,28b-34.

08

25

Tr

Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. Hs 11,1.3-4.8c-9; Ep 3,8-12.14-19; Ga 19,31-37.

09

26

Tr

Thứ Bảy. Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. Is 61,9-11; Lc 2,41-51 (Không cử hành lễ Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh).

10

27

X

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. St 3,9-15; 2Cr 4,13-5,1; Mc 3,20-35.

11

28

Đ

Thứ Hai. Thánh Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ. Cv 11,21b-26;13,1-3; Mt 10,6-13 (hayMùa Thường Niên: Mt 5,1-12).

12

29

X

Thứ Ba. 1V 17,7-16; Mt 5,13-16.

 13

30

Tr

Thứ Tư. Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1V 18,20-39; Mt 5,17-19.

14     

1/5

X

Thứ Năm. 1V 18,41-46; Mt 5,20-26.

15

02

X

Thứ Sáu. 1V 19,9a.11-16; Mt 5,27-32.

16

03

X

Thứ Bảy. 1V 19,19-21; Mt 5,33-37.

17

04

X

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Ed 17,22-24; 2Cr 5,6-10; Mc 4,26-34.

18

05

X

Thứ Hai. 1V 21,1-16; Mt 5,38-42.

19

06

X

Thứ Ba. Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr)1V 21,17-29; Mt 5,43-48.

20

07

X

Thứ Tư. 2V 2,1.4.6-14; Mt 6,1-6.16-18.

21

08

Tr

Thứ Năm. Thánh Luy Gonzaga, tu sĩ. Lễ nhớ.. Hc 48,1-14; Mt 6,7-15.

22

09

X

Thứ Sáu. Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh Gioan Fischer, giám mục, tử đạo và thánh Tôma More, tử đạo (Đ). 2V 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23.

23

10

X
Tr

Thứ Bảy. 2Sb 24,17-25; Mt 6,24-34.
Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢGr 1,4-10 ; 1Pr 1,8-12 ; Lc 1,5-17.

24

11

Tr

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6 ; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.

25

12

X

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần IV. 2V 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5.

26

13

X

Thứ Ba. 2V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14.

27

14

X

Thứ Tư. Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 2V 22,8-13; 23,1-3; Mt 7,15-20.

28

15

Đ
 
Đ

Thứ Năm. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 2V 24,8-17; Mt 7,21-29.
Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.

29

16

Đ

Thứ Sáu. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.16b.17-18; Mt 16,13-19.
BỔN MẠNG BAN HÀNH GIÁO GIÁO PHẬN30

17

X

Thứ Bảy. Các Thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (Đ). Ac 2,2.10-14.18-19; Mt 8,5-17.

 


Các bài viết mới hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2019- NĂM C
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5/2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2019 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG HAI NĂM 2019

Các bài viết cũ hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 05/2018
     LỊCH PHỤNG VỤ- THÁNG 4 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ- THÁNG 3 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ- THÁNG HAI NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG GIÊNG NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12/2017
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11/2017
     Lịch Phụng Vụ Tháng 10/2017
     Lịch Phụng Vụ Tháng 9/2017
     LỊCH PHỤC VỤ THÁNG 8/2017