Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 31

   Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên

LÃNG PHÍ CỦA CẢI NHÀ ÔNG CHỦ

 thu 6 tuan XXXI.jpg

LỜI CHÚA: Lc 16, 1-8

1Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một  người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: “Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!” 3Người quản gia liền nghĩ bụng: “Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. 4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!”

5Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: “Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?” 6Người ấy đáp: “Một trăm thùng dầu ô-liu.” Anh ta bảo: “Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.” 7Rồi anh ta hỏi người khác: “Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy?” Người ấy đáp: “Một ngàn giạ lúa.” Anh ta bảo: “Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.”

8Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.””

SUY NIỆM:

Người ta tố cáo với ông chủ người quản gia đã phung phí của cải nhà ông (x c. Lc 16, 1)

1. Đọc xong đoạn Tin Mừng hôm nay, hẳn tôi, bạn, anh chị và quí vị đồng ý với nhận xét của Chúa Giêsu về sự khôn khéo của người quản gia bất lương. Nhưng nếu đón nhận Tin Mừng hôm nay trong tâm thế của người môn đệ (c.1), rất có thể nhiều người trong chúng ta được tác động bởi hình ảnh người quản gia bị ông chủ giàu có gọi về tính sổ vì đã lãng phí của cải nhà ông.

Và biết đâu ta lại tự vấn: Tôi có là quản gia của ai đó? Tôi có lãng phí của cải đã được giao phó cho tôi?

Hơn nữa, phụng vụ tháng các linh hồn cũng hướng tâm trí ta về ngày kết thúc hành trình trần gian và diện đối diện với Chúa trong cuộc tính sổ đời mình. Tôi có thể học theo sự khôn khéo của con cái đời này để tự sắp xếp vận mệnh mình như người quản gia ấy không?

2. Trước hết, mỗi người là quản gia của Chúa. Chúa giao phó cho ta các của cải như sức khỏe, thời gian, tài năng và nhất là những ân sủng Ngài ban dọc dài hành trình trần gian. Chúng ta sẽ phải tính sổ về cách sử dụng các của cải này. Liệu tôi có Lãng phí, ích kỷ, lười biếng hoặc coi thường các của cải ấy chăng?

Kế đến, cách nào đó, việc người quản gia khôn khéo dùng của cải chủ mình để tạo các mối tương quan tốt cũng giúp mỗi người nhìn lại xem: Liệu ta có dùng các của cải Chúa ban để xây dựng gia đình, giáo xứ, xóm làng thành cộng đoàn yêu thương, hiệp nhất, bình an và phát triển như Chúa muốn?

3. Cuối cùng, mục đích hành trình đời người, nhiệm vụ sống mỗi ngày trên trần gian và chứng ta của người môn đệ, của con cái ánh sáng không thể bị xem nhẹ hoặc thiếu sót trong lối sống và lời loan báo của một Tác Viên Tin Mừng. Liệu tôi đã, đang và tiếp tục chu toàn?

4. Lạy Chúa Giêsu yêu mến, xin tha thứ cho những lần con lãng phí thời gian, sức khỏe, tài năng và ân sủng Chúa ban. Xin giúp con bắt đầu lại, xin soi sáng và hướng dẫn con quản lý tốt các của cải ấy. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P

Dòng Đa Minh Thánh Tâm


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên_Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên_MM Tân, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên- Lm. Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên- Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên_Nt. Maria Phương Trâm, OP.