Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 27

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên

XIN ĐÚNG - CẦU ĐỦ

thu 4 tuan XXVIII.jpg

Lời Chúa: Lc 11: 1-4

(1) Có một lần Ðức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: "Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông gioan đã dạy môn đệ của ông". (2) Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:

"Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,

Triều Ðại Cha mau đến,

(3) Xin Cha cho chúng con ngày nào có lượng thực ngày ấy;

(4) Xin tha tội cho chúng con,

vì chính chúng con cũng tha

cho mọi người mắc lỗi với chúng con,

và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ".

Suy Niệm:

Cầu nguyện là một nhịp sống của người kitô hữu, Kitô hữu không cầu nguyện chẳng khác nào như trồng cây mà không chăm bón, tưới gội. Vì lẽ ấy hôm nay phụng vụ nhắc nhở chúng ta cách thức cầu nguyện

1. Xin đúng

Thánh Giacôbê nói: “Anh em xin mà không được, vì anh em xin không đúng”. Vậy xin như thế nào với đúng?

Nhân việc có một môn đệ đến xin Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan dạy môn đệ của ông”. Nhân đây Chúa đã dạy các môn đệ và cũng là cách cầu nguyện đúng ý Thiên Chúa.

Chúa dạy: Khi cầu nguyện anh em hãy nói: “Lạy Cha”. Lời cầu nguyện phải trong tương quan Cha con, xóa đi khoảng cách Vua – tôi, Chủ - Tớ. Vì thế cầu nguyện là phải có những giây phút thân tình, gắn bó, hàn gắn những rạng nứt tương quan. Một khi tương quan đang có sự bất bình thì cuộc giao tiếp khó mà thành công.

“Xin làm cho danh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến”. Người con phải mặc lấy tâm tình của Cha, đi vào trái tim của Cha, suy nghĩ của Cha, thao thức của Cha. Một  bà cụ vào tòa xưng tội, bà cụ thưa với cha giải tội rằng: Thưa cha, con hay bị chia trí khi đọc kinh, cha giải tôi hỏi chia trí làm sao? Bà cụ trả lời, mỗi khi con đọc kinh lạy Cha, con chỉ đọc được câu “lạy Cha cúng con ở trên trời”, là tâm hồn con nghĩ miên man về khuôn mặt Chúa, vòng tay của Chúa, và con chẳng đọc trọn vẹn hết kinh và chẳng xin được điều gì. Cha giải tội nói vậy là tuyệt vời rồi, các thánh cầu nguyện cũng chỉ như vậy mà được làm thánh, bà cụ cứ tiếp tục ở trong trái tim và trong lòng Thiên Chúa, Chúa chỉ cần như vậy.

Một khi đã ở trong trái tim của Cha, thì xin những điều hợp ý Cha. Tiên Tri Gio na được Thiên Chúa sai đến thành Ninivê loan báo sự ăn năn thống hối, và khi họ đã nhận ra đường tội lỗi và ăn năn trở lại, vì thế Thiên Chúa không án phạt, điều này đã làm cho ông tức giận với Thiên Chúa, giả như Chúa cho tàn phá thì ông cảm thấy thích hơn. Vì thế Thiên Chúa cho một sự kiện xẩy ra, là khi ông đang nằm bên gốc cây thầu dầu, thì cây bị sâu ăn mà chết khô, ông mới buồn phiền mà trách Thiên Chúa. Nhân đây Thiên Chúa dạy ông một sứ điệp: "Ngươi, ngươi thương hại cây thầu dầu mà ngươi đã không vất vả vì nó, và không làm cho nó lớn lên; trong một đêm nó đã sinh ra, rồi trong một đêm lại chết đi. 11 Còn Ta, chẳng lẽ Ta lại không thương hại Ni-ni-vê, thành phố lớn, trong đó có hơn một trăm hai mươi ngàn người không phân biệt được bên phải với bên trái, và lại có rất nhiều thú vật hay sao?". Hơn nữa, mong được Thiên Chúa thương xót, thì cũng phải thương xót anh em, mong được Thiên Chúa tha thứ, thì cũng phải tha thứ anh em. Đây mới thực sự là người con của Thiên Chúa, trái lại không được gọi là con mà phải mang tên là “tên đầy tớ gian ác”.

2. Xin đủ

Chúa Giêsu dạy: “Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy”. Không phải Chúa muốn chúng ta có cuộc sống bấp bênh, nhưng là cuộc sống tín thác, như Chúa Giêsu đã từng dạy: “Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao?”. Cầu nguyện với lòng tín thác, đó mới là sức mạnh.

Lạy Chúa xin dạy chúng con biết cầu nguyện để đi vào cung lòng của Chúa.

Tam Thái.

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên_Lm Micae Vũ An Lộc.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc.

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên C: TRỞ NÊN NGƯỜI NHÀ CỦA CHÚA TRONG GIA ĐÌNH GIÁO HỘI_ Lm. Dom. Thành Tiến
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên Năm C_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên Năm C_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên Năm C_Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên Năm C_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVII Quanh Năm C: GIA NGHIỆP_ Nt. Maria Phương Trâm
     CHỦ NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVII Thường Niên C: TIN VÀ LÀM VIỆC TRONG ÁNH SÁNG ĐỨC TIN_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     LỄ MẸ MÂN CÔI 2016 : MẸ MARIA – QUÀ TẶNG CỦA CHÚA CHO NHÂN LOẠI_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí