Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 23


NGÀY CỦA CHÚA


người khô bại tay trong ngày sabát.jpg

 

LỜI CHÚA: Lc 6, 6-11

6Một ngày sa-bát khác, Đức Giê-su cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. 7 Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. 8Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: “Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây!” Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. 9Đức Giê-su nói với họ: “Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?” 10Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: “Anh giơ tay ra!” Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. 11Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không.

SUY NIỆM:

Ngày Sabath, cứu mạng người hay hủy diệt? (Lc 6,9)

 1. Nếu nhắm mắt lại để tâm trí dễ dàng tưởng tượng khung cảnh của trình thuật Tin Mừng hôm nay, điều gì ấn tượng nhất đối với bạn, anh chị và quý vị?

Phải chăng đó là hình ảnh Chúa Giêsu, nhẹ nhàng nhưng cương quyết, làm việc Ngài biết là mình phải làm? hoặc người bại tay hết lòng tin tưởng và từng bước làm theo lời Chúa nói với anh? Hoặc ánh mắt dò xét cùng với cơ mặt căng cứng do ghen tị và những ý nghĩ mù quáng của các kinh sư và pharisêu?

2. Chúa Giêsu đã chữa lành người bị bại tay trong ngày Sabát. Ngài đem lại niềm vui và cuộc sống mới cho bệnh nhân. Đồng thời, việc Ngài làm khiến các kinh sư và phariêsu giận điên lên.

Ngài biết điều đó, nhưng vẫn làm. Vì Ngài chọn cứu sống, chọn việc tốt để làm trong ngày Sabat. Ngài cũng đủ khôn ngoan để chỉ dùng lời nói, chứ không chạm vào bệnh nhận, kẻo khiến các kinh sư và pharisêu quy kết thành một “hành động tốn sức” vốn bị coi là vi phạm luật Sabát.

3. Tôi, bạn, anh chị và quý vị hôm nay vẫn có Ngày của Chúa, ngày Chúa Nhật. Cũng có những khoản luật và hướng dẫn nhằm giúp ta thánh hóa ngày này cho đáng là Ngày của Chúa. Thành ra, Tin Mừng hôm nay gửi đến mỗi chúng ta lời mời gọi:

Tôi đã sống mỗi ngày Chúa Nhật trong đời mình ra sao? Tôi có dùng ngày này để tôn vinh Chúa bằng những việc lành hoặc việc cứu sống? Tôi có sẵn lòng phục vụ và giúp đỡ tha nhân khi nó thành cớ vấp phạm cho những ánh mắt mù quáng và ghen tị xung quanh?

4. Lạy Chúa Giêsu, xin tha lỗi cho những lần con đã không sống Ngày của Chúa như Chúa muốn. Xin chữa lành tâm trí và tay con, để con đủ sức tôn vinh Chúa và làm những điều tốt đẹp cho anh chị em con. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

 Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên - Sưu Tầm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ SáuTuần XXIII Thường Niên -Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên - Lm . Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên - Sưu Tầm

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXIII Thường Niên Năm A-Lm.Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Tnường Niên Lễ Suy Tôn Thánh Giá-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIII Tnường Niên-MM TÂN, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niễm Lời Chúa Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm B- Lm.Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niễm Lời Chúa Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm B- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên- Lm Giuse Hồng Phước.