Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Mùa Chay

TỰ DO CỦA NGƯỜI CON

thứ 4 tuần V MC.jpg 

LỜI CHÚA: Ga 8, 31-42

31 Vậy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người: "Nếu các ông ở  lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi;32 các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông."33 Họ đáp: "Chúng tôi là dòng dõi ông Áp-ra-ham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói: các ông sẽ được tự do? "34 Đức Giê-su trả lời: "Thật, tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội.35kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi.36 Vậy, nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do.37 Tôi biết các ông là dòng dõi ông Áp-ra-ham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông.38 Phần tôi, tôi nói những điều đã thấy nơi Cha tôi; còn các ông, các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói."39 Họ đáp: "Cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham." Đức Giê-su nói: "Giả như các ông là con cái ông Áp-ra-ham, hẳn các ông phải làm những việc ông Áp-ra-ham đã làm.40 Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó, ông Áp-ra-ham đã không làm.41 Còn các ông, các ông làm những việc cha các ông làm."

42 Đức Giê-su bảo họ: "Giả như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã sai tôi.

SUY NIỆM: "Kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi...” (Ga 8, 35).

1. Liền trước trình thuật Tin Mừng hôm nay, thánh  Gioan tông đồ kể những Pharisêu tranh luận với Chúa Giêsu về các lời chứng liên quan đến bản thân Người (x. Ga 8, 13-29). Có lẽ khi nhận thấy có nhiều kẻ tin vào Người (x. Ga 8,30) sau khi chứng kiến sự việc, Chúa Giêsu muốn giúp họ hiểu đúng và tin chắc hơn trong lựa chọn này. Nhưng kết cục xem ra bế tắc vì khác biệt giữa hai lối nghĩ, mặc dù đã có một điểm chung thuận lợi ban đầu: niềm tin.

Có thể tôi, bạn, anh chị và quý vị cảm thấy tiếc cho những người Dothái đã tin Chúa Giêsu mà rốt cuộc lại tìm cách giết Chúa vì lời Chúa không thể thấm vào lòng họ được (c. 37). Nhưng cũng có thể, chúng ta giật mình vì thấy thấp thoáng bóng mình trong số những người Chúa Giêsu đang nói với.

2. Phải. Chúng ta đã tin Chúa. Chúng ta từng tự hào với danh đạo gốc, đạo dòng, với gia tộc có các linh mục, tu sĩ kiểu con ông cháu cha. Nhưng rất có thể ta cũng đã tìm cách giết Chúa bằng những toan tính, những lựa chọn, những kế hoạch kiểu không màng chi đến Chúa của mình. Và nếu thế, ta là con nhưng mang phận nô lệ, chẳng có gì bảo đảm cho chúng ta được ở trong nhà luôn mãi.

Hẳn sẽ không có ai muốn sống cảnh nô lệ. Hẳn ai cũng muốn có tự do thật sự của người con trong nhà. Điều đáng thương là chúng ta không biết chúng ta đang nô lệ. Và nếu có ai nói cho chúng ta biết về tình trạng thật sự của mình, chúng ta không chấp nhận, chúng ta loại trừ. Có gì khác so với kết luận buồn của Chúa Giêsu hôm nay đâu: Tôi biết các ông là dòng dõi ông Áp-ra-ham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. (c.37)

3. Mỗi chúng ta cùng mở trí, mở lòng, mở đời mình và can đảm đối diện với Lời hôm nay để nhận thức rõ:

Liệu tôi có đang thật sự sống sự tự do của người con trong nhà ?

Điều gì đang trói buộc tôi, đang biến tôi thành nô lệ và bị đuổi ra khỏi nhà?

Điều gì dẫn tôi tìm cách loại trừ Giêsu khỏi đời tôi ?

Điều gì khiến Lời tôi đọc – nghe – suy niệm mỗi ngày nhưng không thấm vào lòng tôi được ?

4. Lạy Chúa Giêsu, Lời đã làm người của Chúa Cha Nhân Từ, xin tiếp tục nói với con và làm mềm trí lòng ương bướng cứng cỏi của con, để con nghe được, hiểu được Lời Chúa và để cho Lời ấy thấm vào đời con. Xin tha thứ và giải thoát con. Con muốn sống trong tự do của con cái Chúa. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần Thánh - Lễ Vọng Phục Sinh-Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần Thánh-Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh-Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh-Bertrand Nguyễn Thanh Hoài
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm. Giuse Đỗ Dức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần Thánh Năm C_ MM Tân, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá Năm C_Lm. Đan Vinh

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Mùa Chay_Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần V Mùa Chay- MM TÂN,SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay -Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay- Lm. GB Nguyễn Trường Sơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay-Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư IV Mùa Chay_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc