Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Vọng > Tuần 1

         Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng Năm B   

                                                        thu 3 tuan I MV.jpg                                                         

Lời Chúa: Lc 10, 21-24

(21) Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Ðức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha".

(22) "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho".

(23) Rồi Ðức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! (24) Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe".

Suy Niệm

Đọc xong đoạn Tin Mừng hôm nay, có lẽ ai trong chúng ta cũng cảm thấy mình được hạnh phúc vì được thuộc vào những người bé mọn, người của thế hệ sau hai ngàn năm được nghe Tin Mừng kể lại mặc khải của Chúa Giêsu về Chúa Cha cho con người: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha”.

Thật vậy, chúng ta thấy mình có phúc biết bao vì Chúa Giêsu, người Anh Cả của chúng ta đã giới thiệu Chúa Cha là Cha của Ngài cho chúng ta được biết. Chính Người đã ban ơn cho chúng ta được tin vào Người, được nhận biết Chúa là Thiên Chúa tạo dựng, Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa muốn cứu độ hết thảy mọi người và nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta được là con cái của Người, để từ nay, chúng ta cũng được hãnh diện gọi theo Chúa Giêsu và cầu nguyện như Chúa Giêsu: “ Lạy Cha chúng con ở trên trời...” lời kinh đầm ấm của gia đình, của người con đặt hết tình vào người cha vượt mọi người cha trần thế.

Nhìn vào thế giới này, chúng ta tạ ơn Chúa vì còn có người đang tin vào Chúa, những người vẫn đang khao khát tìm về Chân Thiện mỹ nhưng chúng ta cũng cảm thấy thao thức vì có quá nhiều người chưa nhận ra Chúa là Thiên Chúa, là chủ của cuộc đời, chủ của lịch sử, chủ của thời gian, Đấng luôn ban ơn, luôn nâng đỡ và là Đấng có quyền sinh tử trên mỗi con người để hết lòng yêu mến, tôn thờ, cảm tạ Ngài, nên họ cứ mải mê đi tìm vật chất, tìm phù vân, tìm cái chóng qua đời này mà họ cứ tưởng đó là viên mãn và kết cục, họ mất niềm hy vọng.

Nhờ Chúa Giêsu mặc khải, chúng ta được hạnh phúc biết Chúa Cha là Cha của Ngài và biết Chúa Cha đã trao phó mọi sự cho Chúa Giêsu, Người Con Một Yêu Dấu của Thiên Chúa. Điều này đã được Chúa Giêsu nói rõ hơn: “ Cha Tôi đã giao phó mọi sự cho Tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và những kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho”. Lắng nghe lời cầu nguyện, lời thưa gửi cùng với từ ngữ Cha – Con rất thân mật ngọt ngào của Chúa Giêsu, chúng ta cảm được sự yêu thương nồng thắm, lòng trân trọng, thái độ quý mến của Chúa Giêsu dành cho Chúa Cha sâu thẳm dường nào! Đây là điểm nhấn mà cả cuộc đời Chúa Giêsu hằng hướng về và hằng làm theo ý Chúa Cha trong mọi sự.

Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!”. Đúng là các môn đệ ngày xưa ấy có phúc vì được nghe rõ từng lời mặc khải của Chúa Giêsu về Chúa Cha, còn chúng ta ngày nay nghe gì, thấy gì trong mặc khải của Chúa? Hằng ngày trong mỗi thánh lễ, đức tin dạy chúng ta xác tín rằng: Lời trong Sách Thánh chính là Lời Tình Yêu mà Thiên Chúa muốn bày tỏ với mỗi người cách nhiệm mầu để chúng ta khiêm nhường tin tưởng để được cứu độ. Trong Bánh và rượu đã được truyền phép, Chúa Giêsu, Ngôi Lời nhập Thể đã ban chính Thịt Máu Mình làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng ta nơi dương thế này. Chúng ta cũng thật có phúc khi tin và nhận Mình Thánh Chúa vào lòng với tâm hồn trong sạch và lòng biết ơn chân thành, kính mến.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa đã mặc khải cho nhân loại chúng con biết: chúng con có một Cha chung trên trời, Người đã giao phó mọi sự trong tay Chúa và Người hằng yêu thương săn sóc chúng con, còn mọi người chúng con đều là anh em với nhau. Xin cho chúng con biết dùng thời giờ Chúa ban nhất là trong Mùa Vọng này, để siêng năng cầu nguyện với Cha trên trời như Chúa và biết cầu nguyện cho nhau trở thành đoàn chiên duy nhất của Chúa, hầu mai ngày chúng con được hợp tiếng ca tụng Chúa trên thiên quốc mãi mãi. Amen.

                                                                        NT Anna Kim Luyến SSS


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa - Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - Lm. J.B
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng.- MM Tân, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng-Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng_Tam Thái
     Suy Niệm Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng Lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê Bổn mạng các xứ truyền giáo-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng Năm C - Lm. ĐAN VINH-HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng_Nt. Maria Phương Trâm. OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng A: Sứ Mệnh Truyền Giáo_Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng Năm A_Tam Thái
     Suy Niệm lời Chúa Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng Năm A_Xuân Hạ, OMI
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng Năm A_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng Năm A_Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật I Mùa Vọng A: TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA ĐẾN_ Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật I Mùa Vọng A: CHẤP NHẬN THAY ĐỔI ĐỂ ĐÓN THỜI ĐẠI MỚI_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     CHỦ NHẬT 1 VỌNG A_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 Tuần I Mùa Vọng C: "HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN"_Maria Phương Trâm, Đa Minh Đức Mẹ Mân Côi.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng Năm C_Lm.Jos Tạ Duy Tuyền