Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay

Tin Lời Đức Giêsu

T2T4MC.jpg

LỜI CHÚA: Ga 4, 43-54

(43) Sau hai ngày, Ðức Giêsu bỏ nơi đó đi Galilê. (44) Chính Người đã quả quyết: ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. (45) Khi người đến Galilê, dân chúng trong miền đón tiếp Người, vì đã chứng kiến tất cả những gì Người làm tại Giêrusalem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ.

(46) Vậy Người trở lại Cana miền Galilê, là nơi Người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Caphácnaum. (47) Khi nghe tin Ðức Giêsu từ Giuđê đến Galilê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. (48) Ðức Giêsu nói với ông: "Nếu không thấy dấu lạ điềm thiêng, các ông sẽ chẳng tin đâu!" (49) Viên sĩ quan nói: "Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!" (50) Ðức Giêsu bảo: "Ông cứ về đi, con ông sống". Ông tin vào lời Ðức Giêsu nói với mình, và ra về. (51) Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. (52) Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp: "Hôm qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt". (53) Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Ðức Giêsu đã nói với mình: "Con ông sống", nên ông và cả nhà đều tin. (54) Ðó là dấu lạ thứ hai Ðức Giêsu đã làm, khi Người từ miền Giuđê đến miền Galilê.

SUY NIỆM

Galilê là miền đất quê hương trần thế của Đức Giêsu. Nhưng tại nơi đây, Đức Giêsu đã không làm nhiều phép lạ vì họ không tin như lời Người quả quyết: ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương (c.44).

Hôm nay, Chúa Giêsu trở lại Cana miền Galilê một lần nữa, đây là nơi Người đã làm phép lạ hóa nước thành rượu. Nghe tin Đức Giêsu đến, một viên sĩ quan có đứa con trai đang bị bệnh tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết (c.47). Có lẽ ông đã nghe dân chúng nói về những dấu lạ điềm thiêng Chúa làm tại Giêrusalem, nên ông tha thiết van nài: “Xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất” (c.49).

Viên sĩ quan không trực tiếp chứng kiến những phép lạ Chúa Giêsu làm, mà chỉ nghe danh tiếng về Ngài, nhưng ông vẫn xác tín Chúa có khả năng cứu chữa con ông. Thấy được lòng tin mạnh mẽ của ông, nên Đức Giêsu nói: “Ông cứ về đi, con ông sống” (c.50). Ông đã tin ngay vào lời Đức Giêsu và ra về. Quả thật, con ông đã lành bệnh đúng vào giờ Chúa nói với ông: “Con ông sống”, nên ông và cả nhà đều tin (c.53).

Ngày hôm nay, Chúa vẫn đang làm rất nhiều điềm thiêng dấu lạ cho giáo hội, cho thế giới, cho con người và cho chính bản thân mỗi người chúng ta. Những dấu lạ điềm thiêng ấy được diễn ra ngay trong Lời Chúa mà ta lắng nghe mỗi ngày. Những dấu lạ điềm thiêng ấy vẫn đang xảy ra qua những dấu chỉ thời đại hay trong mỗi biến cố vui buồn của đời ta.

Nhưng liệu ta có dám tin vào quyền năng yêu thương của Chúa qua những dấu chỉ đó không? Ta có dám phó thác đời ta, sự sống của ta, tình yêu của ta và tất cả hạnh phúc của ta cho tình thương quan phòng của Chúa không?

Chúa vẫn chờ đợi ta mỗi ngày, Ngài vẫn trở lại với ta trong mỗi biến cố đời thường, dù nhiều lúc ta còn nghi ngại, không dám vững tin vào Ngài.

Chúa vẫn mãi mong ta có được một lòng tin đơn sơ đầy xác tín như người sĩ quan trong Tin Mừng, để Ngài có thể thi thố quyền năng yêu thương của Ngài trong đời ta và cho những người thân yêu của ta nữa.

Lạy Chúa Giêsu,

con xin phó thác cuộc đời con trong vòng tay yêu thương quyền năng của Chúa,

xin Chúa hãy thực hiện những gì Ngài muốn nơi con.

Xin cho con mãi mãi vững tin luôn vào Lời Hằng Sống của Chúa,

để đời con luôn chan hòa niềm vui và hạnh phúc.

Xin cho con luôn say mê Lời Ngài,

vì đó là nguồn động lực nâng đỡ con trên hành trình dương thế.

Xin cho con luôn gắn bó đời mình với Thánh Thể Chúa,

vì chính Chúa là nguồn an bình hạnh phúc đích thực của đời con.

Xin cho con đủ can đảm đón nhận những thử thách Chúa gởi đến trong đời,

với một niềm tín thác sâu thẳm vào lòng thương xót vô biên của Chúa.

Xin cho con biết nhận ra những dấu chỉ của tình thương Chúa,

để hăng say loan báo Tin Mừng yêu thương cho mọi người,

với nhiệt huyết hăng say của người môn đệ Chúa.

Xin cho con mãi vững tin rằng

Lời Chúa chính là tình yêu, là sự sống

và là hạnh phúc vĩnh cửu của đời con. Amen.

 

                                                                                                            Thiên thảo SJP

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Đêm Vọng Phục Sinh_Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng. OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần Thánh- Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá Năm B-LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá Năm B_ Lm. Giuse Đỗ Đức trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay- Nguyễn Văn Nghị

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay Năm B- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay Năm B_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay- Lm. Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay_Nt. Maria Phương Trâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Chay_Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Mùa Chay_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Mùa Chay_Nt. Anna KIỀU THỊ KIM LUYẾN
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Mùa Chay- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay Năm B-LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay Năm B- Linh mục Giuse Đỗ Đức Trí – Gp Xuân Lộc.