Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 17

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên Năm A

DỤ NGÔN LƯỚI CÁ

 Suy-Niem-Tin-Mung-Mt-13,47-53.jpg

LỜI CHÚA: Mt 13,47-53

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước Trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng như vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”“.Các ngươi có hiểu những điều đó không?". Họ thưa: "Có". Người liền bảo họ: "Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về nước Trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái mới cũ trong kho mình”. Khi Chúa Giêsu phán các dụ ngôn đó xong, thì Người rời khỏi nơi ấy.

 

SUY NIỆM

Trong ba năm rao giảng Tin Mừng cứu độ, có thể nói Chúa Giêsu đã dành phần lớn thời gian để rao giảng cho những người ở vùng biển Tibêria. Tại đây, Chúa Giêsu gặp gỡ rất nhiều người làm nghề chài luới. Và chính từ những công việc thường ngày đó của họ, Chúa Giêsu rút ra những bài học để dạy dỗ chúng ta. Dụ ngôn về lưới cá trong bài Tin Mừng hôm nay là một ví dụ điển hình. Chiếc lưới cá mà người ta quăng xuống biển là một mạc khải về Nước Trời. Chiếc lưới đó thu nhặt mọi sự, cá tốt cũng như cá xấu, cái có thể dùng được cũng như những cái vô ích không dùng được, dụ ngôn này cũng tương tự với dụ ngôn về lúa tốt và cỏ lùng cùng mọc lên trong một thửa ruộng. Qua những dụ ngôn này, Chúa muốn mạc khải một nét nổi bật nơi nhân cách của Ngài. Đó là Thiên Chúa là Đấng tốt lành và đầy lòng nhân hậu. Chúa đã không muốn chỉ qui tụ vào Giáo Hội của Chúa toàn những con người trong sạch và hoàn hảo. Nhưng Chúa muốn Nước trời phải có đủ mọi hạng người, trong khi chờ đợi ngày cánh chung viên mãn đến. Đến ngày đó, Thiên Chúa sẽ giống như những người đánh cá, Thiên Chúa sẽ làm một cuộc thanh lọc có tính cách vĩnh viễn. Trong khi chờ đợi ngày đó đến, thời hiện tại là thời gian của lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa. Thiên Chúa chờ đợi con người ăn năn hối cải. Bởi vì trong tâm thức của Chúa Giêsu, Nước trời là một thực tại, nó lớn dần qua thời gian, và nó tự thanh tẩy dần dần. Trong khi chờ đợi ngày phán xét và thanh lọc cuối cùng  đó, Chúa muốn con người tiến bước dần dần trên con đường tiến về Nước trời, bằng cách tự thanh tẩy chính con người mình, để con người mình có thể nên giống Chúa hơn.

Tóm lại, dụ ngôn “Lưới cá” muốn nói với chúng ta rằng:

- Nơi trần thế, kẻ lành người dữ hằng ở bên nhau, cùng nhau sống. Cho nên đừng phàn nàn oán trách khi thấy như thế xảy ra trong đời sống hàng ngày.

- Tới ngày phán xét, kẻ dữ sẽ bị nghiêm thẩm phán xét và án phạt. Lúc đó kẻ lành, kẻ dữ sẽ vĩnh viễn xa cách nhau.

Là con cái Chúa, chúng ta hãy tỉnh thức làm lành trước mặt Thiên Chúa, rồi Ngài sẽ thu tích con cái vào kho lẫm nước trời.

 

CẦU NGUYỆN

          Lạy Chúa, qua dụ ngôn “Lưới cá” nơi trang Tin mừng hôm nay, xin Chúa dạy chúng con luôn ý thức về thân phận tội lỗi yếu hèn của mình, không ngừng cảm thông với  những thiếu sót bất toàn trong Giáo Hội, cố gắng thực thi lòng nhân từ bao dung với mọi người. Xin Chúa khơi dậy trong tâm hồn chúng con lòng yêu mến Giáo Hội được thể hiện bằng những cử chỉ cảm thông bao dung, kiên nhẫn mỗi ngày. Ước gì chúng con luôn biết sống nên giống Chúa mỗi ngày một hơn để sau khi kết thúc cuộc đời trần thế, chúng con được hưởng hạnh phúc Nước Trời với Chúa. Amen.

 

Lm. J.P

 

 

 Các bài viết mới hơn
     Thánh Inhaxiô Loyola Linh mục sáng lập Dòng Tên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên Năm A - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Các bài viết cũ hơn
     Lễ Thánh nữ Martha
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên Năm A - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên Năm A - Tam Thai
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm A- Lm Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên- Lm. JB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên- Lm. Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên_Lm Mi-ca-e Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên_ Lm. J.P