Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 5

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần V Thường Niên

 thu 6 tuan V.jpg

Lời Chúa: Mc 7, 31-37

(31) Ðức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđon, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. (32) Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Ðức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh.

(33) Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. (34) Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Epphatha", nghĩa là: hãy mở ra! (35) Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. (36) Ðức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó ới ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. (37) Họ hết sự kinh ngạc, và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được."

Suy Niệm

“Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp” (Mc. 7: 37)

Bạn mong đợi Đức Giêsu giúp như thế nào khi bạn cần sự giúp đỡ nơi Ngài? Bạn chạy đến Ngài với sự sợ hãi, nghi ngờ hay với lòng tin và sự tin tưởng? Thật vậy, Đức Giêsu không bao giờ bỏ rơi bất cứ ai chạy đến Ngài với niềm khiêm tốn và chân thành. Bất cứ việc gì Ngài làm là nhằm để tôn vinh sự thánh thiện và tốt đẹp của Thiên Chúa.

Trong trình thuật Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đã làm hai hành động chữa bệnh: đặt ngón tay vào lỗ tai anh, lấy nước miếng bôi vào lưỡi anh, rồi ngước mắt lên trời cầu nguyện, và nói: “Hãy mở ra’. Sau đó, tai bệnh nhân mở ra và bệnh nhận nói được rõ ràng.

Việc Đức Giêsu chữa người vừa điếc vừa ngọng nhằm chứng tỏ sứ vụ của Đức Giêsu là được Thiên Chúa sai đến trần gian với mục đích mang ơn cứu độ. Những dấu lạ là biểu tượng biểu thị ơn cứu độ của Thiên Chúa mang đến cho con người qua Đức Giêsu Kitô.

Hành động đặt tay của Đức Giêsu trên người câm điếc đã làm không những anh ta nghe và nói được về mặt thể lý, nhưng quan trọng hơn làm cho đức tin anh ta được thức tỉnh. Lập tức tai anh ta mở ra và anh ta nói được rõ ràng nhờ câu nói của Đức Giêsu: “Hãy mở ra”. Tất cả dân chúng quá đỗi sửng sốt và thốt lên rằng: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp”.

Với chạnh lòng thương, Đức Giêsu đã thể hiện tình yêu qua việc làm cho anh điếc và câm nói và nghe được. Xin Chúa cũng ban cho chúng ngọn lửa yêu mến và trái tim đầy tràn lòng yêu mến. Xin cho chúng con trở thành khí cụ của lòng thương xót và bình an của Ngài để  để khi chúng con đi an ủi giúp đỡ tha nhân, thì đồng thời cũng biết chia sẻ với họ những gì mà khả năng chúng con có được.

Lạy Chúa là Đấng giàu lòng thương xót xin cứu chữa chúng con khỏi câm điếc trước Chúa và anh em. Amen.

Bertrand Nguyễn Thanh Hoài


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần V Thường Niên_Thầy Đaminh Nguyễn Duy Tân, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Thường Niên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần V Thường Niên Năm_Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Thường Niên- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần V Thường Niên Lễ Lập Tông Toà Thánh Phêrô-Lm. Trường Sơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Thường Niên- MM Tân, SJ.