Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay

thu 4 tuan IV MC.jpg

thu 4 tuan IV MC.jpg

Lời Chúa: Ga 5, 17-30

Khi ấy, Chúa Giêsu trả lời dân Do-thái rằng: "Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy". Bởi thế, người Do-thái càng tìm cách giết Người, vì không những Người đã phạm luật nghỉ ngày Sabbat, lại còn gọi Thiên Chúa là Cha mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu trả lời họ rằng:

"Quả thật, quả thật, Ta nói cho các ngươi biết: Chúa Con không thể tự mình làm gì nếu không thấy Chúa Cha làm. Ðiều gì Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm y như vậy. Vì chưng, Chúa Cha yêu Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm, và sẽ còn bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi sẽ phải thán phục. Bởi vì, cũng như Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Ngài làm cho ai sống là tuỳ ý Ngài. Vì hơn nữa, Chúa Cha không xét xử ai cả, mà trao cho Chúa Con trọn quyền xét xử, để cho mọi người tôn trọng Chúa Con cũng như tôn trọng Chúa Cha: ai không tôn trọng Chúa Con thì không tôn trọng Chúa Cha, Ðấng đã sai Ngài. Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Ai nghe lời Ta và tin Ðấng đã sai Ta, thì được sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng được từ cõi chết mà qua cõi sống. Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, vì đến giờ và ngay bây giờ, kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, và ai đã nghe thì sẽ được sống. Cũng như Chúa Cha có sự sống nơi chính mình thế nào, thì Người cũng cho Chúa Con có sự sống nơi mình như vậy, và Người đã ban cho Chúa Con quyền xét xử, vì Ngài là Con Người. Các ngươi đừng ngạc nhiên về điều này, vì đến giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa và ra khỏi mồ; kẻ đã làm việc lành thì sống lại để được sống, còn kẻ đã làm việc dữ thì sống lại để bị xét xử. Ta không thể tự mình làm điều gì. Nghe sao, Ta xét xử vậy. Và án Ta xử thì công minh, vì Ta không tìm ý riêng Ta, mà tìm ý Ðấng đã sai Ta".

Suy Niệm:

“Chúng ta phải thực thi chân lý, chúng ta phải sống chân lý. Ai thực thi chân lý sẽ đến với ánh sáng”.

1. Chúa Giêsu luôn thi hành thánh ý của Chúa Cha

Qua bài Tin Mừng, Ðức Giêsu cho thấy sự liên hệ mật thiết giữa Ngài với Chúa Cha.

Ngài nhấn mạnh: "Chúa Con không thể làm điều gì tự mình làm gì nếu không thấy Chúa Cha làm” (Ga 5,19). Ngài còn khẳng định: “Ta không tự mình làm điều gì…Ta không tìm ý riêng Ta, mà tìm ý của Ðấng đã sai Ta" (Ga 5,30).

Trong vườn Giệtsimani, Chúa Giêsu cầu nguyện cùng Chúa Cha rằng: “Lạy Cha, xin đừng theo ý Con, một theo ý Cha” (Mt 26,39).

Chúa Giêsu đã vâng theo ý Chúa Cha cách tuyệt đối, dù cho cả mạng sống của mình, như lời thư gửi tín hữu Philipphê: “Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.” (Pl 2,6-8)

Chúng ta sắp bước vào những ngày Đại lễ, tưởng niệm cuộc thương khó và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Ngài bước lên thập giá để cứu độ nhân loại. Ngài chấp nhận mọi khổ đau, sự chết vì tình yêu sẽ mở ra con đường dẫn đến sự sống muôn đời. Thực thi thánh ý Chúa Cha muốn đem lại cho con người sự sống và hạnh phúc.

2. Chúa muốn chúng ta sống theo ý của Chúa

1/Thử thách gian nan. Đừng sợ!

Đời sống của chúng ta luôn phải đối diện với những khó khăn thử thách. Trong những hoàn cảnh đen tối như thế, chúng ta cảm thấy khó nhận ra ý của Chúa. Thậm chí, còn có tư tưởng trách móc Chúa vì để chúng ta toàn là khổ đau và nước mắt.

Nhưng khi đọc bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta dường như lấy lại được niềm vui và hy vọng.

Dẫu cho bản thân chúng ta chỉ là cát bụi, yếu đuối và giới hạn. Nhưng Chúa vẫn yêu thương, luôn hiện bên chúng ta để nâng đỡ chúng ta. “Chính Thầy đây, đừng sợ!”(Ga 6,20).

Phần chúng ta, hãy tin tưởng và phó thác mọi sự cho Chúa. Đừng sợ! “Lòng anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Ga 14,1).

2/Sống Lời Chúa và làm theo ý Chúa.

Noi gương Chúa Giêsu luôn thi hành ý của Chúa Cha.

Chúng ta cũng chỉ đạt được cùng đích của mình khi biết gắn chặt vào Thiên Chúa: Lắng nghe và thực thi ý Chúa.

Sống theo Lời Chúa dạy là người khôn ngoan, biết xây nhà mình trên đá. Vì Lời Chúa là nền tảng cho đời sống Kitô hữu.

Thực thi Lời Chúa là làm theo ánh sáng của Lời Chúa hướng dẫn.

Muốn biết đâu là ý Chúa hãy cầu nguyện. Muốn sống theo ý Chúa hãy để cho Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn.

 Chúng ta cần phải từ bỏ ý riêng, không sống theo thói thế gian, nhưng sống đức tin vững mạnh và lòng tin tưởng cậy trông vào một mình Chúa mà thôi.

Chỉ những ai thực thi ý Chúa, mới được vào Nước Trời: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa! là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi”. (Mt. 7, 21)

3. Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, cuộc sống đầy những khó khăn thử thách. Chúng con khó đứng vững nếu không có Chúa nâng đỡ, chở che. Xin cho chúng con luôn biết thi hành ý Chúa. Xin dạy chúng con biết sống theo sự hướng dẫn của Lời Chúa. Nhờ đó, chúng con tin chắc Chúa luôn ở bên chúng con, và cứu giúp chúng con, trong mọi hoàn cảnh sống của chúng con. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Đêm Vọng Phục Sinh_Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng. OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần Thánh- Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá Năm B-LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá Năm B_ Lm. Giuse Đỗ Đức trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay- Nguyễn Văn Nghị

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay_Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay- Thiên thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay Năm B- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay Năm B_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay- Lm. Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay_Nt. Maria Phương Trâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Chay_Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Mùa Chay_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Mùa Chay_Nt. Anna KIỀU THỊ KIM LUYẾN
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Mùa Chay- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc